Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії

Ми готуємо фахівців будівельного напряму, що вміють використовувати ВІМ - технології в будівництві та цивільній інженерії для вирішення складних інженерних задачі на всіх етапах життєвого циклу об’єкта будівництва (проєктування, будівництво, реконструкція, управління, експлуатація та демонтаж). Професіоналізм і креативність викладачів кафедр будівельного факультету, а також їхній багаторічний практичний досвід з виконання реальних будівельних проектів дають можливість студентам здобути необхідні знання і практичні навички для майбутньої успішної професійної діяльності. Обравши освітню програму «ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії» ви станете професіоналами високого класу, здатними застосувати свої знання в різних сферах державного і приватного секторів будівельної галузі та впроваджувати передові практики в своїй професійній та науково-дослідній діяльності.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ (К1=0,2)
ЄВІ з іноземної мови 2023 або 2024 рр. (К2=0,2)
Фаховий іспит (К3=0,6)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Реконструкція та реставрація в будівництві та цивільної інженерії на основі ВІМ моделей;
 • Чисельні методи в інженерних розрахунках з використанням цифрових моделей ВІМ;
 • Проектування інженерних мереж та комунікацій з використанням ВІМ технологій;
 • Управління проектами та якістю в будівництві та цивільній інженерії з використанням ВІМ технологій;
 • Геотехнічне проектування з використанням ВІМ моделювання будівельних об’єктів;
 • Управління цифровою інформацією в будівництві;
 • Обґрунтування прийняття ефективних рішень в будівництві та цивільній інженерії на основі ВІМ технологій.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробка проектів нового будівництва, реконструкція та реставрація об’єктів будівництва та цивільної інженерії з використанням ВІМ технологій;
 • Визначення оптимальних методів розрахунку будівельних конструкцій та їх елементів в залежності від типу будівлі та її особливостей, варіантне проектування на основі моделей ВІМ;
 • Розробка проектів геотехнічного проектування основ та фундаментів будівель і споруд з використанням ВІМ технологій;
 • Управління цифровою інформацією протягом життєвого циклу будівельного об’єкту від проектування, будівництва, експлуатації, ремонту, реконструкції, термомодернізації та до демонтажу.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Інженер-проектувальник з навичками використання ВІМ технологій;
 • Керівник будівництва безпосередньо на будівельному майданчику;
 • Головний інженер технічного контролю будівництва;
 • Ведучий інженер з впровадження новітніх технології у будівництві;
 • Науковий співробітник / викладач у вищих освітніх установах.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Архітектурні компанії та фірми;
 • Інженерні консалтингові компанії що займаються моделюванням, аналізом та оптимізацією проектів, включаючи аналіз просторових конфліктів, зіткнень, енергоефективності та інші.
 • Організації, що займаються проектуванням, будівництвом, експлуатацією будівель і споруд, у т. ч. унікальних і висотних об’єктів;
 • Будівельні компанії з планування, керування та координації будівельних проектів;
 • Підприємства з виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії;
 • Кафедри освітніх установ.
?>
вверх