Принципи формування рейтингових списків вступників

Рейтинговий список
вступників формується
за категоріями
в такій послідовності:

1

вступники,
які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

2

вступники,
які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

3

вступники,
які мають право на зарахування на загальних умовах.

У межах зазначених в цьому розділі категорій рейтинговий список вступників впорядковується за:

  • конкурсним балом від більшого до меншого;
  • пріоритетністю заяви від 1 до 5;
  • cереднім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

Результати вступних іспитів та
творчих конкурсів для вступу у
ДВНЗ ПДАБА

РЕЙТИНГ вступників на ступінь доктора філософії


Результати іспиту з іноземної мови для вступників на ступінь доктора філософії


Результати фахового іспиту для вступників на ступінь доктора філософії


Результати іспитів для вступників на другу вищу освіту


Результати фахового іспиту 27.07.2021 для бакалавра на основі молодшого спеціаліста


Результати фахового іспиту 24-26.07.2021 для магістрів (науковці та професійники)


Результати фахового випробування 24 липня 2021 МАГІСТР (НАУКОВЕЦЬ) Архітектура


Результати фахового випробування 23 липня 2021 МАГІСТР (професійник) Архітектура


Результати творчого конкурсу 18-19 липня 2021 р. (Дизайн)


Результати творчого конкурсу 14-15 липня 2021 р.


Результати творчого конкурсу 5-6 липня 2021 р.


Результати творчого конкурсу 1-2 липня 2021 р.


Рейтинги вступників

на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

на ступінь магістра на основі ступеня бакалавра

Рекомендації до зарахування
(Протоколи засідань приймальної комісії) 2020

Накази
до зарахування на навчання у
ДВНЗ ПДАБА

Наказ
№ 231-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 232-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ПЗСО) 1 курс заочна контракт (іноземці)


Наказ
№ 233-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 234

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 235

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 238-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 239

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 241-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
бакалавр (ПЗСО) 1 курс денна бюджет (квота-2)


Наказ
№ 251-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
магістр 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 252

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 254-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
бакалавр (ПЗСО) 1 курс денна БЮДЖЕТ


Наказ
№ 255-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
бакалавр (ПЗСО) 1 курс заочна БЮДЖЕТ


Наказ
№ 259-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 1 скорочений курс денна БЮДЖЕТ


Наказ
№ 260-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 1 скорочений курс заочна БЮДЖЕТ


Наказ
№ 261-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (науковці) 1 курс денна БЮДЖЕТ


Наказ
№ 262-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійники) 1 курс денна БЮДЖЕТ


Наказ
№ 263-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійники) 1 курс заочна БЮДЖЕТ


Наказ
№ 264-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
бакалавр (ПЗСО) 1 курс денна контракт


Наказ
№ 265-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
бакалавр (ПЗСО) 1 курс заочна контракт


Наказ
№ 268-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 1 скорочений курс, денна, контракт


Наказ
№ 269-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 1 скорочений курс, вечірня, контракт


Наказ
№ 270-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 1 скорочений курс, заочна, контракт


Наказ
№ 271-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (науковці) 1 курс, денна, контракт


Наказ
№ 272-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійники) 1 курс, денна, контракт


Наказ
№ 273-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійники) 1 курс, вечірня, контракт


Наказ
№ 274-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійники) 1 курс, заочна, контракт


Наказ
№ 275-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр на основі бакалавра 2 курс денна контракт


Наказ
№ 276-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр на основі бакалавра 2 курс вечірня контракт


Наказ
№ 277-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр на основі бакалавра 2 курс заочна контракт


Наказ
№ 278-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр на основі бакалавра 3 курс заочна контракт


Наказ
№ 279-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (науковець) на основі магістра денна контракт


Наказ
№ 280-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійник) на основі магістра вечірня контракт


Наказ
№ 281-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійник) на основі магістра заочна контракт


Наказ
№ 282-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 2 курс, денна, контракт


Наказ
№ 283-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 3 курс, денна, контракт


Наказ
№ 284-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 2 курс, заочна, контракт


Наказ
№ 285-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 3 курс заочна контракт


Наказ
№ 286-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ФМБ) 2 курс заочна контракт


Наказ
№ 289-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (науковці) 1 курс, денна, контракт (іноземці)


Наказ
№ 290-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійники) 1 курс, денна, контракт (іноземці)


Наказ
№ 291

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 294-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Переведення на вакантні бюджетні місця


Наказ
№ 295-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ПЗСО) 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 296

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 297-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (професійник) 1 курс заочна контракт


Наказ
№ 305-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (науковець) 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 306

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 405-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр, денна, переведення на бюджетні місця


Наказ
№ 406-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ПЗСО) 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 407-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ПЗСО) 1 курс заочна контракт (іноземці)


Наказ
№ 409

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 421

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 2 курс заочна контракт


Наказ
№ 431-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ПЗСО) 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 432+

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів освіти


Наказ
№ 434-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Аспирантура денна бюджет


Наказ
№ 435-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Аспирантура заочна контракт


Наказ
№ 463-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ПЗСО) 1 курс заочна контракт


Наказ
№ 464-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Бакалавр) 1 курс денна (професійники) БЮДЖЕТ


Наказ
№ 465-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Бакалавр) 1 курс денна (науковці) БЮДЖЕТ


Наказ
№ 466-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Бакалавр) 1 курс денна (професійники) контракт


Наказ
№ 467-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Бакалавр) 1 курс денна (науковці) контракт


Наказ
№ 468-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Бакалавр) 1 курс заочна (професійники) БЮДЖЕТ


Наказ
№ 469-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Бакалавр) 1 курс заочна (професійники) контракт


Наказ
№ 470-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Бакалавр) 1 курс вечірня (професійники) контракт


Наказ
№ 471-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Магістр) 1 курс заочна (друга вища) контракт


Наказ
№ 472-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Магістр) 1 курс вечірня (друга вища) контракт


Наказ
№ 473-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 1 скорочений курс денна контракт


Наказ
№ 479-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 2 курс денна контракт


Наказ
№ 480-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 3 курс денна контракт


Наказ
№ 481-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 1 скорочений курс заочна контракт


Наказ
№ 482-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (Молодший спеціаліст) 2 курс заочна контракт


Наказ
№ 483-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр на основі бакалавра 2 курс заочна (паралельна) контракт


Наказ
№ 484-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр на основі бакалавра 3 курс заочна (друга вища) контракт


Наказ
№ 520

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Магістр) 1 курс вечірня (друга вища) контракт


Наказ
№ 521

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Магістр) 1 курс заочна (друга вища) контракт


Наказ
№ 522

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Магістр) 1 курс денна (друга вища) контракт


Наказ
№ 527-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр, денна, переведення на бюджетні місця


Наказ
№ 551+

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Магістр) 1 курс заочна (друга вища) контракт


Наказ
№ 552+

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр (Магістр) 1 курс вечірня (друга вища) контракт


Наказ
№ 570-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Бакалавр (ПЗСО) 1 курс денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 571-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Магістр на основі магістра денна контракт (іноземці)


Наказ
№ 572-КС

Курс, спеціальність, ф.н., К/Б
Про встановлення періоду здобуття освіти для іноземних здобувачів


?>
вверх