Принципи формування рейтингових списків вступників

Рейтинговий список
вступників формується
за категоріями
в такій послідовності:

1

вступники,
які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

2

вступники,
які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

3

вступники,
які мають право на зарахування на загальних умовах.

У межах зазначених в цьому розділі категорій рейтинговий список вступників впорядковується за:

  • конкурсним балом від більшого до меншого;
  • пріоритетністю заяви від 1 до 5;
  • cереднім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

Результати вступних іспитів та
творчих конкурсів для вступу у
ДВНЗ ПДАБА

Творчий конкурс 11 серпня 2022 р. (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)


Творчий конкурс 11 серпня 2022 р. (191 Архітектура та містобудування)


Творчий конкурс 09 серпня 2022 р. (022 Дизайн)


Творчий конкурс 09 серпня 2022 р. (191 Архітектура та містобудування)


Творчий конкурс 20 липня 2022 р. (Ескіз плакату)


Творчий конкурс 18 липня 2022 р. (Клаузура)


Творчий конкурс 11 липня 2022 р. (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)


Творчий конкурс 09 липня 2022 р. (Дизайн)


Творчий конкурс 07 липня 2022 р. (Дизайн)


Творчий конкурс 05 липня 2022 р. (Архітектура та містобудування)


Творчий конкурс 03 липня 2022 р. (Архітектура та містобудування)


Творчий конкурс 01 липня 2022 р. (Архітектура та містобудування)


Рейтинги вступників

на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

на ступінь магістра на основі ступеня бакалавра

Рекомендації до зарахування
(Протоколи засідань приймальної комісії) 2020

Накази
до зарахування на навчання у
ДВНЗ ПДАБА

Наказ
№ 209-КС

Магістр (науковці) 1 курс денна контракт (іноземці)


?>
вверх