НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ “ПЕРЕМОЖЕМО – ВІДБУДУЄМО!”

Міністерство освіти і науки України
Рада ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини
Академія будівництва України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ
ПЕРЕМОЖЕМО – ВІДБУДУЄМО!

29-30 червня 2022 року
Дніпро, Україна

Шановні колеги, запрошуємо взяти участь в роботі науково-практичного міждисциплінарного форуму «Переможемо, відбудуємо!» Мета заходу: зібрати разом представників науки, освіти і промисловості для розробки пропозицій та організаційно-технічних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок військової агресії, інтенсифікації подальшого науково-технічного, економічного та суспільного розвитку України. Захід проводиться на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Форма участі: змішана; доповіді можливі як очно, так і онлайн на платформі Microsoft Teams.

Науково-технічний комітет
Бабаєв В. М., ректор Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
Бабич Є. М., завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування
Бліхарський З. Я., директор Інституту будівництва та інженерних систем НУ «Львівська політехніка»
Величко М. А., віце-президент Будівельної палати України
Данішевський В. В., проректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Євсєєва Г. П., проректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Жмуренко В. Г., президент Дніпровської торгово-промислової палати
Ковров А. В., ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури
Куліков П. М., президент Спілки ректорів закладів вищої освіти України, ректор Київського національного університету будівництва та архітектури
Ломако І. П., радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації
Назаренко І. І., президент Академії будівництва України
Ніколаєнко С. М., ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України
Перегінець І. І., засновник кооперативу «Доступне житло України»
Попов В. І., президент приватного будівельно-монтажного підприємства «Строїтель-П»
Пшінько О. М., голова ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області, ректор Українського державного університету науки і технологій
Савицький М. В., ректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Сергєєв В. В., голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини
Спиридоненков В. А., директор ТОВ «Дніпро ЗБК»
Фаренюк Г. Г., директор Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
Шинкевич В. Г., голова Дніпропетровської обласної організації роботодавців будівельної галузі

Тематичні напрями форуму
• Сприяння обороноздатності України та забезпечення безпеки населення
• Відновлення та розвиток інфраструктури України
• Відновлення та розвиток адміністративно-територіальних районів
• Енергозбереження і поновлювальні джерела енергії
• Економіка та розвиток соціального доступного житла
• Підготовка кадрів, розвиток громадянського суспільства та утвердження української національної ідентичності

Важливі дати
20 червня – кінцевий термін прийняття заявок для участі у форумі та тез доповідей
22 червня – повідомлення про прийняття/відхилення доповідей та реквізитів для оплати організаційного внеску
27 червня – кінцевий термін оплати організаційного внеску
27 червня – повідомлення про робочу програму форуму та розсилка тез доповідей в електронному вигляді
29-30 червня – форум
18 липня – видання друкованого збірника матеріалів форуму

Публікація матеріалів форуму
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів форуму. За бажанням, учасники можуть подати статті для публікації в «Українському журналі будівництва та архітектури» (фахове видання МОН категорії «Б»).

Організаційний внесок
Організаційний внесок включає витрати щодо проведення заходу та вартість публікації збірника матеріалів форуму. Розмір організаційного внеску буде оголошено пізніше. Проїзд та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Подання матеріалів
Для участі у форумі необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням https://forms.office.com/r/cygbn4RAjE та надіслати тези доповіді обсягом до двох повних сторінок (шаблон додається).

Контактні особи
Реєстрація та організаційні питання
Коваль Олена Олександрівна
+380509299955, 13koval@gmail.com
Шевченко Микола Іванович
+380677220840, nshef@ukr.net
Юрченко Євген Леонідович
+380504879173, yel@pgasa.dp.ua

Публікація матеріалів форуму
Тимошенко Олена Анатоліївна
+380504524363, mitomdnipro1997@gmail.com

Адреса проведення форуму
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», вул. Чернишевського 24а, Дніпро 49600.

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ.

?>
вверх