Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Проектний менеджмент

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців з проектного менеджменту, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі щодо управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва для ефективного виконання цільових завдань інноваційного характеру у проектній діяльності, що орієнтується на потреби розвитку організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм в різних сферах господарювання, зокрема у бізнесі, науці, освіті, урядуванні, соціальній сфері. Магістр з проектного менеджменту - це спеціаліст, який здійснює організацію, планування, керівництво, координацію трудових, фінансових та матеріальних ресурсів на протязі життєвого циклу проекту.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (Англійська, французька, німецька, іспанська)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Моделі і методи планування проектних дій;
 • Логістичний менеджмент;
 • Формування проектних пропозицій;
 • Ділове адміністрування;
 • Методологія управління проектами;
 • Управління проектами організаційних перетворень;
 • Управління ризиками в менеджменті організацій;
 • Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень;
 • Корпоративне управління;

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Управляти проектами і програмами на різних рівнях (міжнародному, національному, регіональному та місцевому) з урахуванням галузевої специфіки (державно-приватного партнерства, державно-цільові, соціальні, інвестиційні, міжнародної технічної допомоги та ін.)
 • Розробляти проекти і програми відповідно до існуючих стандартів і вимог щодо їх архітектурної побудови, із застосуванням сучасних інформаційних технологій, методів та інструментів.
 • Приймати рішення в умовах визначеності, невизначеності та ризиків, управляти ризиками та процесом реалізації рішень у межах проекту і програми.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Головний менеджер проекту (Senior Project Manager);
 • Менеджер проекту (Project Manager);
 • Координатор проекту (Project Coordinator);
 • Менеджер по плануванню проекту (Project Scheduler);
 • Помічник менеджера проекту (Assistant Project Manager);
 • Наукові співробітники з розробки та впровадження наукових та стратегічних планів, проектів і програм;
 • Керівні посади вищої та середньої ланки в фірмах і організаціях, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування та державними установами.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Можуть успішно працювати у підприємствах й організаціях усіх форм власності та організаційно-правових форм на посадах професіоналів з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Випускники також підготовлені до консультування щодо проектних розробок та комунікацій, супроводу проектної діяльності на підприємствах будівельної, транспортної, туристичної та інших галузей, у виробничих і торгівельних організаціях, IT-компаніях, кредитних установах і фінансових компаніях, державних установах, організаціях соціальної сфери.
?>
вверх