Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Проектний менеджмент

«Проектний менеджмент» – наука професійного управління проектами, портфелями проектів, програмами розвитку організації.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ (К1=0,2)
ЄВІ з іноземної мови 2023 або 2024 рр. (К2=0,2)
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) 2024 р. (К3=0,6)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Моделі і методи планування проектних дій;
 • Логістичний менеджмент;
 • Формування проектних пропозицій;
 • Ділове адміністрування;
 • Методологія управління проектами;
 • Управління проектами організаційних перетворень;
 • Управління ризиками в менеджменті організацій;
 • Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень;
 • Корпоративне управління.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Управляти проектами і програмами на різних рівнях (міжнародному, національному, регіональному та місцевому) з урахуванням галузевої специфіки (державно-приватного партнерства, державно-цільові, соціальні, інвестиційні, міжнародної технічної допомоги та ін.)
 • Розробляти проекти і програми відповідно до існуючих стандартів і вимог щодо їх архітектурної побудови, із застосуванням сучасних інформаційних технологій, методів та інструментів.
 • Приймати рішення в умовах визначеності, невизначеності та ризиків, управляти ризиками та процесом реалізації рішень у межах проекту і програми.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджер проекту;
 • Керівник проектного офісу компанії;
 • Адміністратор проекту;
 • Фахівець з планування та звітності проектів;
 • Координатор портфелю проектів;
 • Керівник відділу розвитку.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Можуть успішно працювати у підприємствах й організаціях усіх форм власності та організаційно-правових форм на посадах професіоналів з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
 • Випускники також підготовлені до консультування щодо проектних розробок та комунікацій, супроводу проектної діяльності на підприємствах будівельної, транспортної, туристичної та інших галузей, у виробничих і торгівельних організаціях, IT-компаніях, кредитних установах і фінансових компаніях, державних установах, організаціях соціальної сфери.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх