Спеціальність: 263. Цивільна безпека

Спеціалізація: Охорона праці


Спеціалізація «Охорона праці» займається підготовкою спеціалістів, які будуть спроможні вирішувати питання з контролю та управлінням охороною праці, проектуванням згідно до вимог охорони праці та бути страховими експертами з охорони праці. Бакалавр з охорони праці набуває знання, уміння та навички спрямовані на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини. Кваліфікація: «Інспектор з охорони праці» надає право працювати в різних сферах виробництва, державних органах управління охороною праці, органах виконавчої влади.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Математика

Фізика або Біологія

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Безпека життєдіяльності;
  • Теорія горіння та вибуху;
  • Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек;
  • Електротехніка, електробезпека та запобігання аваріям в електроустановках;
  • Основи теорії надійності і техногенний ризик;
  • Безпека потенційно небезпечні технологій та виробництв;
  • Безпека експлуатації будівель і споруд;
  • Пожежна безпека виробництва;
  • Виробнича санітарія;
  • Захист у надзвичайних ситуаціях та організація аварійно-рятувальних робіт.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Ідентифікувати небезпеки та можливі її джерела, оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідків;
  • Визначати причини виникнення аварії, надзвичайних ситуацій та їх наслідки;
  • Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та споруд;
  • Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику, захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям;
  • Аналізувати безпечність виробничого устаткування;
  • Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Інспектор з охорони праці;
  • Інженер з охорони праці;
  • Страховий експерт з охорони праці;
  • Головний страховий експерт з охорони праці.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Підприємства та установи незалежно від їх форми власності, де згідно чинного законодавства має бути інженер з охорони праці;
  • Територіальні відділення ДЕРЖПРАЦІ України;
  • Територіальні відділення Фонду Соціального Страхування від нещасних випадків;
  • Головне управління ДСНС України;
  • Інститут судової експертизи;
  • Обласні та міські адміністрації.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх