?>

Спеціальність: 263. Цивільна безпека

Спеціалізація: Охорона праці

Спеціалізація «Охорона праці» займається підготовкою спеціалістів, які будуть спроможні вирішувати питання з контролю та управлінням охороною праці, проектуванням згідно до вимог охорони праці та бути страховими експертами з охорони праці. Бакалавр з охорони праці набуває знання, уміння та навички спрямовані на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини. Кваліфікація: «Інспектор з охорони праці» надає право працювати в різних сферах виробництва, державних органах управління охороною праці, органах виконавчої влади.

Перелік сертифікатів ЗНО та вступних випробувань для вступу на освітню програму

Українська мова та література

Математика

Фізика або Біологія

Середній бал атестату

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Безпека життєдіяльності;
 • Теорія горіння та вибуху;
 • Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек;
 • Електротехніка, електробезпека та запобігання аваріям в електроустановках;
 • Основи теорії надійності і техногенний ризик;
 • Безпека потенційно небезпечні технологій та виробництв;
 • Безпека експлуатації будівель і споруд;
 • Пожежна безпека виробництва;
 • Виробнича санітарія;
 • Захист у надзвичайних ситуаціях та організація аварійно-рятувальних робіт.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Ідентифікувати небезпеки та можливі її джерела, оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідків;
 • Визначати причини виникнення аварії, надзвичайних ситуацій та їх наслідки;
 • Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та споруд;
 • Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику, захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям;
 • Аналізувати безпечність виробничого устаткування;
 • Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Інспектор з охорони праці;
 • Інженер з охорони праці;
 • Страховий експерт з охорони праці;
 • Головний страховий експерт з охорони праці.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Підприємства та установи незалежно від їх форми власності, де згідно чинного законодавства має бути інженер з охорони праці;
 • Територіальні відділення ДЕРЖПРАЦІ України;
 • Територіальні відділення Фонду Соціального Страхування від нещасних випадків;
 • Головне управління ДСНС України;
 • Інститут судової експертизи;
 • Обласні та міські адміністрації.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх