Cпеціальності, за якими відбувається навчання в ПДАБА

Обирати необхідно ту професію, де Ваші здібності будуть максимально реалізовані, у цій діяльності Ви зможете досягти найбільшого успіху.

У ПДАБА здійснюється підготовка
бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти
денної та заочної форми навчання за наступними спеціальностями:

022. Дизайн

Дизайн

Детальніше

023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Детальніше

032. Історія та археологія

Краєзнавчо-екскурсійна робота

Детальніше

035. Філологія (спеціалізація 035.01 – українська мова та література)

Українська мова та література й іноземна мова

Детальніше

051. Економіка

Економіка будівельного бізнесу

Міжнародна економіка і бізнес

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Міжнародний облік та бізнес-звітність

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінансове управління бізнесом

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Логістика

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

076. Підприємництво та торгівля

Підприємницька діяльність

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Машини та обладнання 3D-друку в будівництві

Детальніше

174. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

191. Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

281. Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна туристична діяльність

Міжнародна торгівля та інвестування

Детальніше

У ПДАБА здійснюється підготовка
бакалаврів на основі НРК5 (ОКР молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра)
денної та заочної форм навчання за наступними спеціальностями:

022. Дизайн

Дизайн

Детальніше

051. Економіка

Економіка будівельного бізнесу

Міжнародна економіка і бізнес

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Міжнародний облік та бізнес-звітність

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінансове управління бізнесом

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Детальніше

073. Менеджмент

Логістика

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

076. Підприємництво та торгівля

Підприємницька діяльність

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

174. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

191. Архітектура та містобудування (є вечірня форма навчання)

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

281. Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна туристична діяльність

Міжнародна торгівля та інвестування

Детальніше

У ПДАБА здійснюється підготовка
магістрів
денної і заочної форми навчання за наступними спеціальностями:

071. Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Проектний менеджмент

Логістика

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

075. Маркетинг + 192. Будівництво та цивільна інженерія

Девелопмент нерухомості

Детальніше

076. Підприємництво та торгівля

Підприємницька діяльність

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

174. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

191. Архітектура та містобудування
(є вечірня форма навчання)

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

281. Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка і бізнес

Детальніше
?>
вверх