Cпеціальності, за якими відбуваєтся навчання в ДВНЗ ПДАБА

Обирати необхідно ту професію, де Ваші здібності будуть максимально реалізовані, у цій діяльності Ви зможете досягти найбільшого успіху.

У ДВНЗ ПДАБА
здійснюється підготовка бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти денної та заочної форми навчання
за наступними спеціальностями:

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

191. Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Міське та комунальне господарство

Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

051. Економіка

Економіка будівельного бізнесу

Міжнародна економіка і бізнес

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Логістика

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна туристична діяльність

Міжнародна торгівля та інвестування

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Міжнародний облік та бізнес-звітність

Детальніше

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність

Детальніше

281. Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансове управління бізнесом

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше

У ДВНЗ ПДАБА
здійснюється підготовка бакалаврів на ОКР молодшого спеціаліста денної та заочної форм навчання
за наступними спеціальностями:

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

191. Архітектура та містобудування (є вечірня форма навчання)

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Міське та комунальне господарство

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Водопостачання та водовідведення

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

051. Економіка

Економіка будівельного бізнесу

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Детальніше

073. Менеджмент

Логістика

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Детальніше

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше

У ДВНЗ ПДАБА здійснюється підготовка магістрів денної і заочної форми навчання за наступними спеціальностями:

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

191. Архітектура та містобудування
(є вечірня форма навчання)

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

Міське та комунальне господарство

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Проектний менеджмент

Логістика

Детальніше

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка і бізнес

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Детальніше

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше
?>
вверх