?>
?>

Cпеціальності, за якими відбуваєтся навчання в ДВНЗ ПДАБА

Обирати необхідно ту професію, де Ваші здібності будуть максимально реалізовані, у цій діяльності Ви зможете досягти найбільшого успіху.

У ДВНЗ ПДАБА здійснюється підготовка бакалаврів денної форми навчання за наступними спеціальностями:

Конкурсний бал для спеціальності АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ обраховується за формулою:
0,2 * ЗНО1 + 0,2 * ЗНО2 + 0,5 * Творчій конкурс + 0,1 * Атестат

Конкурсний бал для всіх інших спеціальностей обраховується за формулою:
0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

191. Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Міське та комунальне господарство

Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

051. Економіка

HR-інжиніринг

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Логістика

Детальніше

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка і бізнес

Міжнародний туризм

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Детальніше

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Підприємницька діяльність та бізнес-аналітика

Детальніше

281. Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Детальніше

124. Системний аналіз

Системний аналіз

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше

У ДВНЗ ПДАБА здійснюється підготовка бакалаврів заочної та вечірньої форм навчання за наступними спеціальностями:

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Детальніше

191. Архітектура та містобудування (вечірня, на базі диплому МС)

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Міське та комунальне господарство

Теплогазопостачання, вентиляція и кондиціювання

Водопостачання та водовідведення

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

051. Економіка

HR-інжиніринг

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Логістика

Детальніше

281. Публічне управління та адміністрування

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка і бізнес

Міжнародний туризм

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Детальніше

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше

У ДВНЗ ПДАБА здійснюється підготовка магістрів денної і заочної форми навчання за наступними спеціальностями:

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Детальніше

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Детальніше

191. Архітектура та містобудування
(є вечірня форма навчання)

Архітектура та містобудування

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Водопостачання та водовідведення

Автомобільні дороги і аеродроми

Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Детальніше

192. Будівництво та цивільна інженерія

Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

Міське та комунальне господарство

Детальніше

193. Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Детальніше

101. Екологія

Екологія

Детальніше

133. Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Детальніше

122. Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Детальніше

075. Маркетинг

Маркетинг

Детальніше

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Детальніше

073. Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Проектний менеджмент

Логістика

Детальніше

152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Детальніше

292. Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка і бізнес

Детальніше

071. Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Детальніше

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Детальніше

072. Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Детальніше

263. Цивільна безпека

Охорона праці

Детальніше
?>
вверх