19–23 червня 2023 року відбувся IІI освітній Форум академічної спільноти «Готуємо фахівців для відбудови України»
 Форум проводився дистанційно на платформі Teams Microsoft 365

Тематичні напрями роботи Форуму:
Секція 1. Інноваційні педагогічні технології в сучасній вищій школі: від теорії до успішної практики.
(відео доступне: https://www.youtube.com/playlist?list=PLf5VGTEMiT8HBGMXUO3be-9kC4n039MTB)
Секція 2. Штучний інтелект: революція в освіті?
(відео доступне: https://www.youtube.com/playlist?list=PLf5VGTEMiT8HklkjToqHhKisbt28-MsEQ)
Секція 3. Будуємо майбутнє: Інноваційні освітні програми в галузі будівництва.
(відео доступне: https://www.youtube.com/playlist?list=PLf5VGTEMiT8HHsHLIhpX1eQrihE56wIMU)
Секція 4. Розширюйте обрії: Програма Erasmus+ для університетів – які можливості?
(відео доступне: https://www.youtube.com/playlist?list=PLf5VGTEMiT8HhGBvCh59Wx74j2HvUHy6N)
Секція 5. Євроінтеграція та гуманітаризація вищої технічної освіти України: суперечливе поєднання чи виграшна комбінація?
(відео доступне: https://www.youtube.com/playlist?list=PLf5VGTEMiT8GTV6BKvkwBPOIJ0xeGGlN3)

Форум пройшов під егідою видатних освітян, науковців та представників вищих навчальних закладів. Захід об’єднав багато фахівців, які працюють у сфері освіти та активно долучаються до відбудови України. До нашого Форуму приєдналися представники освітніх закладів України, а саме: Відокремлений структурний підрозділ Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпровський фаховий педагогічний коледж, Дніпропетровський державний університету внутрішніх справ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, КЗО «Середня загальноосвітня школа № 114» ДМР, Одеський державний аграрний університет, ПЗВО Дніпровський технологічний університет «ШАГ», Полтавський державний аграрний університет, Український державний університет науки і технологій, Університет митної справи та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Хмельницький національний університет. Також спікерами на Форумі були аспіранти, наші партнери та стейкхолдери.

Учасники Форуму активно ділилися своїми досвідом та ідеями, обговорювали перспективи розвитку освітніх програм та впровадження нових підходів до навчання. В результаті було виділено ключові напрямки розвитку освіти, спрямовані на підготовку кваліфікованих фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці та сприятимуть відбудові України.

Організатори Форуму висловлюють подяку всім учасникам та експертам за активну участь та внесок у розгортання конструктивного діалогу. Плануємо і надалі продовжувати співпрацю та розвивати освітній потенціал для майбутнього успіху України.

Матеріали ІІІ освітнього Форуму академічної спільноти «Готуємо фахівців для відбудови України » будуть оприлюднені електронному збірнику (з присвоєнням відповідних бібліотечних індексів).

Інформаційні матеріали

Збірник. Матеріали ІІІ Освітнього форуму академічної спільноти Готуємо фахівців для відбудови України, 2023


РЕЗОЛЮЦІЯ III ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ


Наказ №86 К від 30.06.23 Про зарахування підвищення кваліфікації НПП


Наказ №396-С Про видачу сертифікатів здобувачам освіти


Газета "Молодий будівельник"


Програма ІІІ Освітнього Форуму ПДАБА 2023


Розпорядження про проведення 19 - 23 червня 2023 року III освiтнього Форуму академiчної спiльноти "Готуємо фахiвцiв для вiдбудови України" в онлайн форматi на платформi Teams MS Office365.


Інформаційний лист 2023


СЕКЦІЯ 1. Балашова Ю.Б. Особливості вищої інженерної освіти у Франції


СЕКЦІЯ 1. Кучин І. Самостійна робота аспірантів при вивченні дисципліни Ліквідація наслідків бойових дій, аварій та катастроф


СЕКЦІЯ 1. Лисенко Г.І. Модифікація завдань педагогіки вищої школи у контексті сучасних викликів вищої технічної освіти України


СЕКЦІЯ 1. Мотуз Т. Підготовка шкільної молоді до навчання у вищій школі в умовах дистанційного формату в контексті викликів воєнного часу


СЕКЦІЯ 1. Плачинда Т. Здоров’язбережувальні технології навчання як умова якісної професійної підготовки майбутніх фахівців


СЕКЦІЯ 1. Складановська Л.Г. Резильєнтний викладач. Теорія та практика


СЕКЦІЯ 1. ЧумакЛ.О. Засоби формування математичної компетентності здобувачів освіти в умовах дистанційної освіти


СЕКЦІЯ 1. Ватажишин О. Дидактичний принцип науковості у викладанні теми Нанокомпозити для технології 3D-друкув будівництві


СЕКЦІЯ 1. Євсєєва Г.П. Парадигма дидактичних принципів викладання у вищий школі в умовах дистанційної освіти


СЕКЦІЯ 2. Бабенко В.А. Інтелектуальна власність та штучний інтелект можливості та виклики


СЕКЦІЯ 2. Волчок Д.Л. Графоаналітичний метод розв’язання задачі опору матеріалів за умови завдання мети та обмежень нечітко


СЕКЦІЯ 2. Данішевський В.В.Що таке AI, можливості його застосування у різних сферах, практичні приклади готових рішень


СЕКЦІЯ 2. Морозова Є.П., Булєєв Ю.Штучний інтелект для бізнесу любов з першого промтпу


СЕКЦІЯ 2. Нажа П.М. Штучний інтелект революція в освіті 2


СЕКЦІЯ 3. Ірина Юрєва Проект FEER - готуємо фахівців для енергоефективного відновлення країни разом


СЕКЦІЯ 3. Сопільняк А.М. Освітня програма ВІМ технології в будівництві та цивільній інженерії


СЕКЦІЯ 3. Фісуненко П.М. Готуємо фахівців для відбудови України міждисциплінарна освітня програма Девелопмент нерухомості


СЕКЦІЯ 3. Шатов С.В. Освітня програма Машини та обладнання 3D-друку в будівництві


СЕКЦІЯ 3. Юрченко Є.Л. Освітня програма Енергоаудит та енергоефективність - освіта за європейськими стандартами


СЕКЦІЯ 4. Дегтярьова Ю.В. Жан Моне 2023 Можливості для України


СЕКЦІЯ 4. Дегтярьова Ю.В. Можливості Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. Розвиток потенціалу вищої освіти для України


СЕКЦІЯ 4. Орловська Ю.В. Приклад реалізації програми ЄС Еразмус+ Жан Моне Модуль частина 1


СЕКЦІЯ 4. Яковишина Т.Ф. Приклад реалізації програми ЄС Еразмус+ Жан Моне Модуль частина 2


СЕКЦІЯ 5. Богуславська Л.Г. Філологічна освіта як складова соціально-гуманітарної сфери в умовах сучасних цивілізаційних викликів


СЕКЦІЯ 5. Волкова С.П. Перспективи підготовки фахівців краєзнавчо-екскурсійного профілю в ПДАБА


СЕКЦІЯ 5. Кавун М.Е. Яворницькознавство в освітньому та культурному контексті теоретико-методологічний та туристсько-екскурсійний вимір


СЕКЦІЯ 5. Харлан О.В. Новокодацька основа в генезі виникнення міста Дніпра як база передатування часу його заснування


Новини форуму

?>
вверх