ФОРУМ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ПДАБА «ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ І ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ, УРОКИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ»

29 – 30 червня 2021 року у ПДАБА відбувся онлайн-форум «Дистанційне навчання в умовах карантину і якість освіти: проблеми, уроки, недоліки та переваги»

Мета проведення форуму – об’єктивне, інформаційне відображення стану й динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки здобувачів вищої освіти в Академії в умовах карантинних обмежень.

Очікувані результати:

– отримання об’єктивної інформації про якість освіти (навчально-методичне, інформаційне, кадрове та інше ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах змішаного дистанційного навчання;

– рівень навчальних досягнень на рівнях: студент-група-курс-спеціальність-факультет;

– оцінювання стану якості освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Державних вимог до акредитації напрямів підготовки, спеціальностей та вищого навчального закладу;-

– забезпечення ректорату статистичною та аналітичною інформацією про якість освіти в Академії.

Першого дня 29 червня в онлайн-режимі на платформі Teams корпоративного хмарного сервісу MS Office 365 взяли участь близько 120 співробітників, представників 26 кафедр ПДАБА, студенти, 30 спікерів.

Під час форуму спікери обговорювали сучасні виклики для викладачів в умовах карантину, ділились досвідом проведення лекційних, лабораторних та практичних занять у дистанційному режимі, давали поради щодо покращення навичок для ефективної роботи зі студентами, а також обговорювали недоліки дистанційної форми здобуття освіти.

Основна увага в рамках дискусії була зосереджена на тому, які переваги та недоліки взаємодії здобувачів і викладачів в умовах дистанційної освіти, як зробити віртуальні заняття інтерактивними та цікавими для студентів, можливості проведення навчального процесу онлайн на платформі Teams, проблеми навчання іноземних студентів, самомотивації і мотивації студентів, тощо.

В ході дискусії всі учасники форуму дійшли висновку, що проведення такого роду заходів та обговорення проблемних питань щодо навчання в умовах карантину дуже корисно, це відкриває перспективи для подальшого удосконалення дистанційного і змішаного навчання, а головне направлено на підвищення якості вищої освіти та прозорість навчального процесу.

30 червня спікери та організатори заходу зібралися в залі засідань Вченої ради, аби проаналізувати висловлені в ході конференції пропозиції та зауваження, підбити підсумки роботи і відзначити сертифікатами активних учасників.

Проректор з навчально-виховної роботи Галина Євсєєва торкнулася проблемних питань, зокрема, специфіки навчання в умовах карантинних обмежень і цифрової культури студентів і викладачів. А ще запевнила присутніх, що напрацювання конференції будуть найуважнішим чином проаналізовані, викладені на офіційному сайті академії та враховані в організації навчально-виховного процесу.

На завершення форуму ректор Микола Савицький щиро подякував організаторів та учасників форуму за активність, конструктивізм і бажання зробити академію ще більш сучасною і привабливою для молодих людей – абітурієнтів, студентів, аспірантів.

Великій групі учасників та організаторів форуму було вручено сертифікати.

Інформаційні матеріали

Розпорядження № 27 від 23.06.2021 Про проведення загальноакадемічного освітнього форуму ПДАБА


Програма роботи форуму академічної спільноти ПДАБА


Бекіров В. Особливості академічної відповідальності студентів в умовах дистанційного навчання. Проблеми та переваги взаємодії здобувачів і викладачів в умовах дистанційної освіти


Богуславська Л.Г. Проблеми та переваги проведення практичних занять з української мови в умовах дистанційного навчання


Бондаренко О.І. Особливості дистанційного навчання на архітектурному факультеті (досвід кафедри архітектурного проектування та містобудування)


Броцька-Ляховецька О.М. Дистанційне навчання української мови як іноземної


Глущенко А.В. Дистанційне навчання та ефективні інтерактивні методики при викладанні дисциплін для здобувачів PhD-програм кафедри міжнародної економіки та ПУА


Дехта Т.М. Практика, досвід та проблеми проведення лабораторних робіт на кафедрі технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій щодо професійної підготовки у дистанційному форматі


Дорофєєва Н.А. Робота бібліотеки в умовах дистанційного навчання


Колеснікова Т.М., Богомолов В.В. Переваги та недоліки дистанційного навчання у підготовці фахівців автомобільного транспорту


Кушнір Л.В. Можливості реалізації дистанційного навчання іноземної мови в Академії під час пандемії COVID 19


Налисько М.М. Організація дистанційної освіти за спеціальністю Цивільна безпека


Нечипуренко Д.С. Досвід Будівельного деканату щодо використання дистанційної платформи Office 365 студентським середовищем


Новицька Т.О. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності


Складановська М.Г. Актуальні проблеми психологічної роботи в умовах карантину


Сологубова С.В. Особливості організації дистанційного навчання на кафедрі фізичного виховання та спорту ДВНЗ ПДАБА


Сопільняк А.М. Використання сучасних цифрових технологій під час вивчення загальних та варіативних дисциплін професійного циклу нарисна геометрія, САПР, ВІМ


Татевосян Р.М. Особливості проведення навчальної практики студентів економістів в умовах карантину


УфімцеваО. Ю. Особливості контролінгу в системі електронної освіти


Харченко К. С. Можливості проведення навчального процесу онлайн на платформі Teams для студентів архітектурного факультету


Чумак Л.О. Академічна доброчесність з погляду викладача і студента в умовах викликів пандемії досвід роботи зі студентськими групами


Новини форуму

?>
вверх