Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
Автомобільні дороги і аеродроми

Спеціальність: Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Гарант: Віктор ДЕМ’ЯНЕНКО
demianenko.viktor@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2020

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх