Сертифікати про акредитацію

З 1 вересня 2020 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020р. № 565 сертифікати про акредитацію освітніх програм оформлюються в електронній формі із накладенням кваліфікованої електронної печатки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (орган, що здійснює акредитацію). Отримати інформацію про видані в електронній формі сертифікати та вихідний pdf-файл можна за посиланням https://wiki.naqa.gov.ua/cert/general

Спеціальність:
071. Облік і оподаткування

Ступінь: Бакалавр

Термін дії до:
1 липня 2028 року


Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь: ОПП "Фінанси і кредит

Термін дії до:
до 23 липня 2025 року


Спеціальність:
073 Менеджмент

Ступінь: ОПП "Логістика"

Термін дії до:
до 23 липня 2025 року


Спеціальність:
073 Менеджмент

Ступінь: ОПП "Менеджмент та адміністрування"

Термін дії до:
до 23 липня 2025 року


Спеціальність:
075. "Маркетинг" ОПП "Маркетинг"

Ступінь: бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2026 року


Спеціальність:
101. Екологія

Ступінь: бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2029 року


Спеціальність:
122 "Комп'ютерні науки" ОПП "Комп'ютерні науки"

Ступінь: бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2028 року


Спеціальність:
132 Матеріалознавство

Ступінь: ОПП "Прикладне матеріалознавство"

Термін дії до:
до 23 липня 2025 року


Спеціальність:
133. Галузеве машинобудування

Ступінь: Бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2029 року


Спеціальність:
151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані

Ступінь: Бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2029 року


Спеціальність:
191 Архітектура та містобудування

Ступінь: бакалавр

Термін дії до:
до 01 липня 2029 року


Спеціальність:
192. Будівництво та цивільна інженерія

Ступінь: Бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2029 року


Спеціальність:
193. Геодезія та землеустрій

Ступінь: Бакалавр

Термін дії до:
1 липня 2025 року


Спеціальність:
263 "Цивільна безпека" ОПП "Охорона праці"

Ступінь: бакалавр

Термін дії до:
до 01 липня 2026 року


Спеціальність:
274. Автомобільний транспорт

Ступінь: Бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2029 року


Спеціальність:
281 "Публічне управління та адміністрування" ОПП "Управління та адміністрування регіональних економічних систем"

Ступінь: бакалавр

Термін дії до:
01 липня 2027 року


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини

Ступінь: бакалавр

Термін дії до:
до 01 липня 2029 року


?>
вверх