Науково-технічна рада

Науково-технічна рада (далі – НТР) – постійно діючий колективний дорадчий та експертно-консультативний орган, який визначає пріоритетні напрями наукових досліджень академії, здійснює планування, координацію, моніторинг наукової та науково-технічної роботи працівників та здобувачів освіти.

 

Основними завданнями НТР є:
– формування складу та організація роботи науково-технічних рад факультетів;
– експертиза, затвердження та контроль виконання планів науково-дослідних робіт факультетів та кафедр;
– розгляд та затвердження звітів за науково-дослідними роботами, що виконуються відповідно до держбюджетних та кафедральних тем;
– розгляд та затвердження річного звіту з науково-дослідної роботи академії;
– контроль за виконанням планових показників наукової діяльності академії;
– контроль за підготовкою науково-педагогічних кадрів в академії;
– організація студентських олімпіад та участі студентів у конкурсах наукових робіт;
– організація міжнародного наукового та академічного співробітництва академії із закордонними закладами освіти, науковими установами, підприємствами та оганізаціями.
– надання консультацій з питань формування запитів на проведення науково-дослідних робіт, інформаційного та патентного пошуку, метрологічного забезпечення.

 

Керівництво НТР:

Голова – проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ.

Заступник голови – начальник науково-дослідної частини, кандидат технічних наук, доцент Анатолій ТИТЮК.

Вчений секретар – помічник ректора, доктор філософії Марина БОРДУН.

Адреса: вул. Чернишевського 24а, Дніпро 49600, каб. 261

Телефон для довідок: +38 (098) 260-11-91, +38 (050) 102-84-03

Електронна адреса: bordun.maryna@pdaba.edu.ua

Данішевський Владислав Валентинович

Голова науково-технічної ради. доктор технічних наук, професор

?>
вверх