Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

1991 – 1996 роки навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті, який в 1994 році був перейменований у Придніпровську державну академію будівництва й архітектури. Закінчив ПДАБА з відзнакою та отримав кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю теплогазопостачання, вентиляція й охорона повітряного басейну; 1997 – 2005 р.р. – асистент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.; 2005 р. – захист дисертації на вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - Охорона праці.; 2005 р. – обраний на посаду доцента по кафедрі опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.; 2008 р. – декан факультету технологій життєзабезпечення й екології, який в 2017 році був переіменований в факультет цивільної інженерії і екології. З 2019 року обраний директором Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій. Наукові інтереси пов'язані з питаннями дослідження стану систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення, а також мікроклімату в приміщеннях будинку, а також проектування систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення.
Контакти
м. Дніпро 49600, вул. Паторжинського, 11-а, к. 203, тел. (056) 746-18-77

У 2002 р. закінчив ЗОШ №3 м. Першотравенська, Дніпропетровської області. Вищу освіту отримав у ПДАБА (2002-2007 р.р.), факультет “Промислове та цивільне будівництво”. З 2006 року співпрацював з будівельною організацією. В аспірантурі ПДАБА навчався з 2008 по 2011 р.р. за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, за напрямком наукового дослідження «Вдосконалення методів розрахунку залізобетонних конструкцій». З 2007 року працював молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА. Асистентом кафедри "залізобетонних та камяних конструкцій" працював з 2009 по 2014 роки. У 2014році захистив дисертацію за темою: «Забезпечення довговічності великопанельних житлових будівель перших масових серій при корозії арматури зв’язків ». З 2014 року працює доцентом кафедри "залізобетонних та кам'яних конструкцій". Учасник багатьох міжнародних науково-технічних конференцій і семінарів.
Контакти
м. Дніпро 49600, вул. Паторжинського, 11-а, к. 206, тел. (056) 746-15-30

Вчений у галузі будівництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Наукова діяльність. пов'язана з дослідженням умов праці на робочих місцях, формуванням світлового середовища та розробкою заходів щодо їх покращення, розробкою обладнання щодо безпеки виконання будівельних робіт та підвищення безпеки в умовах автоматизованих процесів виробництва. Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 2 підручника з грифом МОНУ, 16 патентів на корисну модель, вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидитських дисертацій при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (2015 – 2017р.р.).
Контакти
м. Дніпро 49600, вул. Паторжинського, 11-а, к. 204, тел. (056) 746-02-71
Методисти:
технічних спеціальностей, к. 306, 308, тел. (056) 746-15-55
економічних спеціальностей, к. 305, тел (056) 746-16-78

Відділ дистанційної освіти: к. 307, тел. (056) 746-18-40

e-mail-адреса: izido@рgаsа.dp.ua

Електронна читальна зала: library.inso@gmail.com

В 1968-1971 р. навчався в аспірантурі при кафедрі охорони праці в Московському інженерно-будівельному інституті. В 1971 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.520 – Техніка безпеки, протипожежна техніка, на тему “«Боротьба з шумом на підприємствах залізобетонних конструкцій». Проводить наукові дослідження присвячені проблемам гігієни праці та промислової санітарії. Створив наукову школу з охорони праці в будівництві та на підприємствах будівельної індустрії. З 1994 року веде аспірантуру по спеціальності 05.26.01. Охорона праці. Основні наукові напрямки: боротьба с шумом в будівництві на підприємствах будівельної індустрії; боротьба з пилом на підприємствах; освітленість робочих місць; техніка безпеки при виконанні земляних робіт. Під його керівництвом підготували й успішно захищено 7 кандидатських дисертацій. Має кваліфікацію судового експерта на виробництві будівельно-технічних експертиз за спеціальностями: 10.6 – «Обстеження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів і відповідних документів». Зідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України є експертом з технічного обстеження будівель та споруд.
Адреса: 49044, м.Дніпро, вул. Паторжинського, 11а, кім. 02
Телефон для довідок: (0562) 47-03-25
Електронна адреса: inso470325@gmail.com

Після закінчення школи у 1994 році вступила до Придніпровської державної академії будівництва та архітетутри на механічний факультет. У 2000 році отримала диплом інженера з Автоматизованного управління технологічними процессами. Після закінчення навчання влаштувалася на роботу на факультет довузівської підготовки Інституту безперервної фахової освіти ДВНЗ ПДАБА. З вересня 2012 року і по сьогоднішній час очолює підготовче відділення.
49044 м. Дніпро, вул. Паторжинського, 11А кім. 403
Телефон: (056) 746-18-40
Email: po@pgasa.dp.ua

?>
вверх