-->

Освітні програми всіх спеціальностей, за якими навчають у ПДАБА

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Перелік освітніх програм зі спеціальностей за другим (магістерським) та першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти, за якими здійснюється підготовка у ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


Гаранти освітніх програм зі спеціальностей за другим (магістерським) та першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти


Перелік та гаранти ОП за третім рівнем вищої освіти


Рішення Вченої ради про затвердження Гаранта освітньо-наукової програми "Економіка" зі спеціальності 051 - "Економіка" за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Міське та комунальне господарство, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій. виробів і матеріалів, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Архітектура та будівництво - Промислове та цивільне будівництво, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
101 Екологія - Екологія, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій - Геодезія та землеустрій, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Автомобільні дороги і аеродроми, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
274 Автомобільний транспорт - Автомобільний транспорт, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
022 Дизайн - Дизайн, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп'ютерні науки - Комп'ютерні науки, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
274 Автомобільний транспорт - Автомобільний транспорт, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Підприємницька діяльність, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
051 Економіка - Міжнародна економіка та бізнес, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
Спеціальність: 132 Матеріалознавство - Комп'ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Автомобільні дороги та аеродроми, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство, 2016

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення (скорочений)

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Логістика, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Логістика, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Логістика, 2016

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Менеджмент та адміністрування, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Менеджмент та адміністрування, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Менеджмент та адміністрування, 2016

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
191 Архітектура та містобудування - Архітектура та містобудування, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
191 Архітектура та містобудування - Архітектура та містобудування

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем,2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем, 2017

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування - Фінансове управління бізнесом, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп’ютерні науки - Комп’ютерні науки, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
051 Економіка - Економіка будівельного бізнесу, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Підприємницька діяльність, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
071 Облік і оподаткування - Міжнародний облік і бізнес-звітність, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна економіка і бізнес, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна туристична дільність, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна торгівля та інвестування, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
051 Економіка - Економіка будівельного бізнесу - 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
051 Економіка - Економіка будівельного бізнесу - 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
071 Облік і оподаткування - Облік і оподаткування, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
071 Облік і оподаткування - Облік і оподаткування, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси і кредит - 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси і кредит, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
075 Маркетинг - Маркетинг, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
075 Маркетинг - Маркетинг, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
075 Маркетинг - Маркетинг, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
101 Екологія - Екологія, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
101 Екологія - Екологія, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
101 Екологія - Екологія, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп’ютерні науки - Комп’ютерні науки, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп’ютерні науки - Комп’ютерні науки, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Автомобільні дороги та аеродроми, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Міське та комунальне господарство, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Міське та комунальне господарство, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання (скорочений), 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (скорочений), 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Промислове та цивільне будівництво, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій - Геодезія та землеустрій, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
ОПП Геодезія та землеустрій СВО ПДАБА-193 б-2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
274 Автомобільний транспорт - Автомобільний транспорт, 2018

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна економіка і бізнес

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародний туризм

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


?>
вверх