-->

Освітні програми всіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка

Спеціальність:
022 Дизайн - Дизайн, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 2022

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
032 Історія та археологія - Краєзнавчо-екскурсійна робота, 2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
035 Філологія - Українська мова та література й іноземна мова, 2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
051 Економіка - Економіка будівельного бізнесу, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
051 Економіка - Економіка будівельного бізнесу - 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
051 Економіка - Міжнародна економіка та бізнес, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
071 Облік і оподаткування - Міжнародний облік і бізнес-звітність, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок- Фінансове управління бізнесом,2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування - Фінансове управління бізнесом, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Логістика, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Логістика, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Менеджмент та адміністрування, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
073 Менеджмент - Менеджмент та адміністрування, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
075 Маркетинг - Маркетинг, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
075 Маркетинг - Маркетинг, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
076 Підприємництво та торгівля - Підприємницька діяльність, 2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - Підприємницька діяльність, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
101 Екологія - Екологія, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
101 Екологія - Екологія, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
101 Екологія - Екологія, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп'ютерні науки - Комп'ютерні науки, 2022

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп'ютерні науки - Комп'ютерні науки, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп’ютерні науки - Комп’ютерні науки, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
122 Комп’ютерні науки - Комп’ютерні науки, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Комп'ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
132 Матеріалознавство - Прикладне матеріалознавство, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування - Машини та обладнання 3D-друку в будівництві, 2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
174 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та роботехніки - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
191 Архітектура та містобудування - Архітектура та містобудування, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Автомобільні дороги і аеродроми, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Автомобільні дороги та аеродроми, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Водопостачання та водовідведення, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Міське та комунальне господарство, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Міське та комунальне господарство, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Промислове та цивільне будівництво, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівнитцво та цивільна інженерія - Промислове та цивільне будівництво, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій. виробів і матеріалів, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія - Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій - Геодезія та землеустрій, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій СВО ПДАБА-193 б-2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
263 Цивільна безпека - Охорона праці, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
274 Автомобільний транспорт - Автомобільний транспорт, 2021

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
274 Автомобільний транспорт - Автомобільний транспорт, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем, 2023

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування - Управління та адміністрування регіональних економічних систем, 2019

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна економіка і бізнес, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна торгівля та інвестування, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


Спеціальність:
292 Міжнародні економічні відносини - Міжнародна туристична дільність, 2020

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь:
бакалавр


?>
вверх