Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Автомобільний транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Гарант: Тетяна КОЛЕСНІКОВА
kolesnikova.tetiana@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2021

  Освітньо-професійна програма 2020

  Освітньо-професійна програма 2018

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх