Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
Облік і оподаткування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Гарант: Вікторія ОНИЩЕНКО
onyschenko.viktoriia@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2022

  Освітньо-професійна програма 2020

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх