Мотиваційний лист

У 2023 році вступникам під час подання заяв треба обов’язково додавати мотиваційні листи.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) у ПДАБА та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію (на електронну пошту pk@pdaba.edu.ua).

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів, приймальна комісія ПДАБА перевіряє мотиваційні листи претендентів на оригінальність тексту та оцінює їх за рейтингом, який із листів був кращим та переконливішим. До результатів такої перевірки забезпечується доступ уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції

Під час реєстрації електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі мотиваційний лист додають до КОЖНОЇ заяви лише через електронний кабінет. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі «Подання заяв».

Інформаційні матеріали

Шаблон мотиваційного листа


Вимоги до мотиваційного листа


Критерії оцінювання мотиваційного листа


?>
вверх