Лабораторія екологічної інкультурації

Обмен в природе безвозмезден,
Ведь Божий дар не дан взаймы.
Мы в связке устоим над бездной,
Когда поймем, что «я» есть «мы»
И.Родиновская

Україна має вкрай високі показники створення та накопичення відходів виробництва і споживання, забруднення води та повітря, втрати біологічного і ландшафтного різноманіття. Як наслідок – загрозливе погіршення демографічної ситуації, падіння якості життя, зміна цінностей і традиційного життєвого укладу пересічного українця. Проект сучасного високотехнологічного екопоселення передбачає структурування не тільки природно-антропогенного, але й соціального простору, отже вимагає зміни способу життя людини ХХІ століття.

В процесі розробки проекту сучасного високотехнологічного екопоселення виникла проблема затребуваності даного проекту сучасним соціумом, мотивації зміни способу життя людини ХХІ століття, трансформації його ціннісних орієнтацій.

Ефективна екологічна освіта, формування екологічної свідомості та культури, охорона природи вимагають відповідного психологічного та екокультурного  супроводу.  Людський фактор стає визначальним у виборі засобів і способів господарської діяльності, технологій економічних перетворень, у виборі шляхів подальшого розвитку людської цивілізації. Від сформованості екологічної свідомості, екологічної культури сучасної людини, її екоцентричної парадигми світосприйняття залежить можливість збереження як природи Землі, так і генофонду Homo Sapiens.

Під керівництвом проф. Савицького Н.В. в 2011-2012 р.р. в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури було створено Лабораторію екологічної  інкультурації, що стала складовою  Центру екологічної архітектури та зеленого будівництва.

Завдання Лабораторії екологічної інкультурації ми бачимо в дослідженні способів формування екологічної свідомості, екологічної культури сучасної молодої людини, розробці та впровадженні  навчальних і тренінгових програм екологічної інкультурації студента, пропаганді здорового способу життя, естетичного сприйняття навколишнього середовища, гармонійного співіснування людини і природи, відродження національних традицій дбайливого ставлення до землі.

Лабораторія екологічної інкультурації підтримує створення навчальної, наукової та науково-популярної літератури, що сприяє відродженню духовної культури, мотивації  змін  ціннісних установок сучасної молодої людини, розвитку її творчого потенціалу,  особистісного самовдосконалення в руслі  ноосферної  освіти,  сталого розвитку сучасного українського суспільства.

Основні форми роботи Лабораторії екологічної інкультурації:

 • Створення науково обґрунтованих методик екологічної інкультурації студентів, дослідження впливу людського фактора на екологічну безпеку України;
 • Розробка інноваційних програм екологічної інкультурації студента та їх впровадження у навчальний процес і позааудиторну роботу;
 • Залучення студентів до наукової роботи з дослідження якості життя мешканців сучасних екопоселень, визначення факторів, що негативно впливають на рівень здоров’я та екологічної культури сучасного українця;
 • Проведення конференцій, круглих столів, що популяризують екоетичні цінності і здоровий спосіб життя;
 • Створення навчальних посібників, наукових публікацій з відповідної тематики;
 • Апробація запропонованих програм, посібників та їх рецензування;
 • Організація семінарів-тренінгів екологічної інкультурації та розкриття творчого потенціалу особистості.

За період роботи Лабораторії екологічної інкультурації було розроблено навчальні програми «Основи екологічної психології та екологічної культури» (доц. М.Складановська),«Соціологія довкілля» (доц. Л.Чернова), створено навчальний посібник «Людина і світ. Вступ до екологічної психології» (М.Складановська), який отримав  гриф  МОН України. Наукова робота студентів  факультету  ПЦБ  Т.Фролової та  М.Нардишева «Формування здорового способу життя в студентському середовищі» (науковий керівник: доц. М.Складановська) здобула першу премію на обласному конкурсі «Інтелект – творчість – успіх». Наукові роботи студентів В.Семьяна (механічний факультет) та Т.Фролової  (факультет ПЦБ) відзначено дипломами 1-го і 2-го ступеня на міжнародних конференціях. Силами кафедри філософії та політології (зав. каф. доц. В.Білополий) та психологічної служби  ПДАБА  було  проведено круглі столи:

 • «Земля – наш спільний дім»;
 • «Чи потрібна нам екологічна культура?»;
 • «Студент і здоровий спосіб життя»;
 • “День Землі”.

Також була проведена міжвузівська конференція «В.І.Вернадський і сучасність».

Спільно зі студентами ПДАБА проведено дослідження рівня сформованості екологічної культури студентів дніпропетровських ВНЗ, результати якого були оприлюднені на міжнародній конференції «Екологічний інтелект» і «Людина у глобалізованому світі: перспективи та межі розвитку».

Інформаційні матеріали

Презентація


Міжнародний семінар. Презентація


?>
вверх