Установчі документи та положення ННІ ПДАБА

КОДЕКС академічної доброчесності ПДАБА


Статут ПДАБА (Наказ МОН від 25.10.2022 № 953 )


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ Про реорганізацію УДХТУ та ПДАБА (від 11.07.2023 р. № 620-р)


Про перейменування Державного вищого навчального закладу "Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури" на Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури


НАКАЗ МОН про перейменування ПДАБА (від 20.11.2020 р. № 1476)


Стратегія 2020-2025


Ліцензії


Структура та органи управління


Положення про облікову політику


Фактична кількість студентів


Правила внутрішнього розпорядку для працівників ДВНЗ ПДАБА


Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА


Положення про студентські наукові гуртки ПДАБА


Наказ МОН України про призначення на посаду ректора ДВНЗ ПДАБА ( № 2-к від 03.01.2019 р.)


НАКАЗ від 26.02.2019 № 110. Про порядок супроводу (надання допомоги) осiб з обмеженими фiзичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобiльних груп населення пiд час перебування на території академії


Положення про корпоративну електронну поштову систему ПДАБА


КОНЦЕПЦІЯ: Реконструкція будівель ПДАБА. Заходи по доступності будівель для маломобільних груп населення.


Положення про благодійні внески


ПОЛОЖЕННЯ про загальний порядок ведення договірної роботи та укладення господарських договорів у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


Матеріально-технічне забезпечення


ПЕРЕЛІК НЕРУХОМОГО МАЙНА ПДАБА


Система управління якості ДВНЗ ПДАБА. Політика та сертифікат


Положення про наукові школи


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ КУРАТОРСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП У ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» Наказ від 02.09.2021р. №144


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ Наказ №144 від 02.09.2021 р


Положення про укладання та контроль за виконанням договорів з надання освітніх платних послуг у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури


?>
вверх