?>

Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів щодо виконання наказу № 166 від 19.02.2015 р. Інформація яка підлягає обов'язковому оприлюдненню:

Установчі документи та положення ДВНЗ ПДАБА

Наказ МОН від 10.02.2017 №207 Статут ДВНЗ ПДАБА


Ліцензії


Рішення вченої ради про затвердження кодексу доброчесності ДВНЗ ПДАБА


?>
вверх