Матеріалознавство

Гарант освітньо-наукової програми за третім рівнем вищої освіти 132 “Матеріалознавство”: д.т.н., проф. Большаков В. І.,
засновник наукової школи “Матеріалознавство, нові матеріали для сталевих будівельних конструкцій

2023-2024 н.р.

132 PhD РОЗКЛАД занять 2023-2024 семестр 2


132 PhD РОЗКЛАД занять 2023-2024 семестр 1


2022-2023 н.р.

132 PhD РОЗКЛАД занять 2022-2023 семестр 2


132 PhD РОЗКЛАД занять 2022-2023 семестр 1


Навчальний план 2022-2023 рр.


2021-2022 н.р.

132 PhD РОЗКЛАД занть 2021-2022 семестр 1


2020-2021 н.р.

навчальний план 2020 рік


?>
вверх