ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

Відділ дистанційної освіти Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ДВНЗ ПДАБА координує навчання за дистанційними технологіями на заочній формі та бере участь в його технічній підтримці.

Дистанційне навчання давно поширено в світі та зарекомендувало себе як прогресивна педагогічна технологія XXI сторіччя, що поєднує в навчальному процесі традиційні педагогічні і нові інформаційні технології.

Дистанційна освіта оптимальна для тих, чий характер професійної діяльності або стан здоров’я  не дозволяє відвідувати установчі сесії (обов’язкові при навчанні за класичною заочною формою), хто намагається самостійно розподіляти свій час, планувати своє навчання і відповідально відноситься до своєї освіти.

Дистанційне навчання забезпечує принципово новий рівень доступності освіти при збереженні її якості.

Переваги дистанційного навчання це:

– гнучкість – студенти працюють в зручний для себе час, самі обирають темпи і місце навчання;

– модульність – окремий курс дає цілісну уяву про предмет;

– можливість спілкування з викладачем і колегами на відстані;

– набуття досвіду роботи в Інтернет та з комп’ютером.

За бажанням студент, що навчається дистанційно може також відвідувати установчі сесії (лекції, практичні та лабораторні заняття з викладачами в академії)

Матеріал, який надається студентам дистанційного навчання з кожної дисципліни включає: лекції і практичний матеріал, завдання на контрольну/курсову роботу/проект і вказівки з її виконання і оформлення, питання для самоконтролю і для підготовки до заліку або екзамену, інформацію про строки здачі контрольних робіт і початок заліково-екзаменаційної сесії, інформацію про викладача та ін., тобто включає все необхідне для успішного вивчення дисципліни при мінімумі відвідувань академії.

До послуг студентів-дистанційників комп’ютерний клас НН ІІОТ.

При навчанні в НН ІІОТ ДВНЗ ПДАБА з використанням дистанційних технологій навчальні плани, строки навчання і заліково-екзаменаційних сесій, вартість навчання, диплом – заочної форми навчання.

За довідками звертайтесь за адресою: 

м. Дніпро, вул. Паторжинського, 11-а, НН ІІОТ ДВНЗ ПДАБА, відділ дистанційної освіти, к. 307.

е-mail: izido@pgasa.dp.ua

Телефон: (056) 746-12-92

Сайт: izido.pgasa.dp.ua

?>
вверх