ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

Для здобувачів освіти заочної та  вечірньої форм навчання здійснюється електронна підтримка навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

Дистанційні технології навчання реалізуються в корпоративному хмарному середовищі академії MS Office 365.

Координує навчання за дистанційними технологіями на заочній та вечірній формі та бере участь в його технічній підтримці Відділ дистанційної освіти Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ПДАБА.

 

Дистанційне навчання давно поширено в світі та зарекомендувало себе як прогресивна педагогічна технологія XXI сторіччя, що поєднує в навчальному процесі традиційні педагогічні і нові інформаційні технології.

Дистанційна освіта оптимальна для тих, чий характер професійної діяльності або стан здоров’я  не дозволяє відвідувати установчі сесії (обов’язкові при навчанні за класичною заочною формою), хто намагається самостійно розподіляти свій час, планувати своє навчання і відповідально відноситься до своєї освіти.

Дистанційні технології навчання забезпечують принципово новий рівень доступності освіти при збереженні її якості.

Переваги дистанційного навчання це:

– гнучкість – студенти мають можливість працювати з навчальними матеріалами в зручний для себе час, самі обирають темпи і місце навчання;

– можливість спілкування з викладачем і колегами на відстані;

– набуття досвіду роботи в Інтернет та з комп’ютером.

 

За бажанням студент, що навчається дистанційно може також відвідувати установчі сесії (лекції, практичні та лабораторні заняття з викладачами в академії).

 

Матеріал, який надається студентам викладачами дистанційно включає: теоретичний і практичний матеріал, завдання на контрольну/курсову роботу/проект і вказівки з її виконання і оформлення, питання для самоконтролю і для підготовки до заліку або екзамену, інше. 

 

Поточна інформація з навчального процесу (розклади сесій, об’яви, робочі навчальні плани, тощо) надається на сторінці «Заочна/вечірня форма навчання» в розділі сайту «Студенту»

При навчанні в НН ІІОТ ДВНЗ ПДАБА з використанням дистанційних технологій навчальні плани, строки навчання і заліково-екзаменаційних сесій, вартість навчання, диплом – заочної/вечірньої форми навчання.

За довідками звертайтесь за адресою: 

м. Дніпро, вул. Паторжинського, 11-а, НН ІІОТ ДВНЗ ПДАБА, відділ дистанційної освіти, к. 307.

е-mail: izido@pgasa.dp.ua

?>
вверх