?>

Вчений-будівельник, доктор технічних наук (1994р.), професор (1994р.), дійсний член Української Академії наук, член Президії, голова секції будівництва і архітектури Придніпровського наукового центру НАН і МОНМС України. З відзнакою закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (1976р.) Трудова діяльність: старший інженер Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1976 – 1977р.р.), асистент кафедри архітектури, молодший, старший науковий співробітник Хабаровського політехнічного інституту (1980 1981р.р.), старший науковий співробітник кафедри ЗБК Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1981-1983 р.р.), аспірант Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту бетону і залізобетону Держбуду СРСР (м. Москва 1983 – 1986р.), асистент, доцент кафедри ЗБК Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1987 -1991 р.р.), докторант Ордена Трудового Червоного прапору Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту бетону і залізобетону Держбуду СРСР (1991 – 1993р.р.), доцент кафедри ЗБК Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (1994 – 1996 рр.), проректор з наукової роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (1996р. – і дотепер), завідувач кафедри ЗБК, (з 1994р. - доктор технічних наук, професор). Проводить наукові дослідження, присвячені проблемам раціонального проектування будівельних конструкцій та споруд при забезпеченні їх життєвого циклу, виходячи з концепції сталого (збалансованого) розвитку. Створив наукову школу - сучасні будівельні конструкції, основними результатами якої є: основи розрахунку надійності і прогнозу довговічності залізобетонних конструкцій в агресивних середовищах; нові методики розрахунку залізобетонних конструкцій; кількісна методика діагностики і оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій; методологія проектування ремонтних систем залізобетонних конструкцій; наукові основи проектування багатофункціональних заглиблених споруд; методика оптимального проектування теплового захисту житлових будівель; проектні рішення будівельних конструкцій, конструктивних систем будинків і споруд нового покоління із заданими техніко-економічними показниками.

Захистив кандидатську (1999 р.) та докторську (2009 р.) дисертації за спеціальністю “05.23.17 – Будівельна механіка” у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Результати наукових досліджень відзначено преміями Міжнародної соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук (Соросівський студент 1995 р., Соросівський аспірант 1997 р.); премією Національної академії наук України для молодих вчених (2000 р.); стипендією фонду Гумбольдта (2001 р.); стипендією НАТО (2003 р.); реінтеграційним грантом НАТО (2005 р.); грантом фонду Гумбольдта для міжінститутського наукового співробітництва між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури та Технічним університетом м. Аахен, Німеччина (2007, керівник проекту); грантами Німецького наукового товариства (2010, 2014 рр.); стипендією Марії-Кюрі в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2015 р.); премією Теодора фон Кармана Технічного університету м. Аахен (2018 р.) Підготував трьох кандидатів наук.

Закінчив з відзнакою у 2006 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Інженерне матеріалознавство». З 2006 по 2009 навчався у денній аспірантурі ПДАБА, працював за сумісництвом молодшим науковим співробітником Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. У 2007 році проходив стажування у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» в рамках міжнародної програми TEMPUS. З 2010 по 2014 – молодший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство. Тема дисертації: «Вплив параметрів структури на кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей. З 2015 року старший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА, доцент кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів за сумісництвом.

У 1997 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» В академії працює з 1997 року: аспірант (1997 - 1999), асистент, доцент кафедри технології будівельного виробництва (з 2001 року до цього часу), заступник декана з дистанційної освіти Інституту заочної і дистанційної освіти (2002 - 2003), декан фінансово-економічного факультету (2003 - 2013), заступник директора Інституту заочної і дистанційної освіти (2013-2017), з 2017-2019 - директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».
В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.08 - «Технологія промислового та цивільного будівництва» на тему «Вибір та обґрунтування технологічних схем зведення надбудов при реконструкції житлових будівель». Приймає участь в наукових та науково-практичних конференціях. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Розробка теоретичних основ комплексної оцінки при удосконаленні організаційної структури підприємств будівельного комплексу» (2016-2020 рр.).

У 1983 р. закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»; у 2004 р. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління; у 2010 р. – закінчив Національний гірничий університет, здобувши освіту за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій». Понад п'ятнадцять років працював в органах місцевого самоврядування та на державній службі. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 2012 р. – докторант ПДАБА. В травні 2016 року захистив докторську дисертацію.
В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення організаційного забезпечення системи управління ефективністю будівельного виробництва». В травні 2016 року захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічні принципи обґрунтування організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів.» З грудня 2016 року професор кафедри Планування і організації виробництва ДВНЗ ПДАБА.

У 2002 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». В академії працює з 1998 року: помічник ректора по роботі з молоддю, голова комітету у справах сім’ї та молоді (1998 – 2002р.), аспірант кафедри ЗБК (2002 – 2005р.), асистент кафедри ЗБК (2002 - 2008р.), провідний, головний спеціаліст, заступник начальника відділу технічного нагляду, начальник управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (2008 – 2010р.), Директор НВК „Укрбудпроект” (2010- 2011р.) молодший науковий співробітник ЛДАтаТЕ (з 2011 року до цього часу).

?>
вверх