Керівництво ННІ ПДАБА

Народився 24 грудня 1974 р. у м. Дніпропетровську. У 1996 р. закінчив з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 1996 по 1999 р. навчався в аспірантурі. Працював асистентом (1999–2000 рр.) та доцентом (2000–2005 рр.); навчався у докторантурі (2005–2008 рр.), обіймав посаду професора (2009–2019 рр.). Проходив довгострокові наукові стажування за кордоном у Технічному університеті м. Аахен, Німеччина (2001–2002 рр.); в Університеті м. Руан, Франція (2003–2004 рр.); у Кільському університеті, Великобританія (2015–2017 рр.)
Захистив кандидатську (1999 р.) та докторську (2009 р.) дисертації за спеціальністю “05.23.17 – Будівельна механіка” у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Результати наукових досліджень відзначено преміями Міжнародної соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук (Соросівський студент 1995 р., Соросівський аспірант 1997 р.); премією Національної академії наук України для молодих вчених (2000 р.); стипендією фонду Гумбольдта (2001 р.); стипендією НАТО (2003 р.); реінтеграційним грантом НАТО (2005 р.); грантом фонду Гумбольдта для міжінститутського наукового співробітництва між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури та Технічним університетом м. Аахен, Німеччина (2007, керівник проекту); грантами Німецького наукового товариства (2010, 2014 рр.); стипендією Марії-Кюрі в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2015 р.); премією Теодора фон Кармана Технічного університету м. Аахен (2018 р.) Підготував чотирьох кандидатів наук.
Дійсний член Академії будівництва України; почесний науковий співробітник ім. Теодора фон Кармана Аахенського технічного університету (Німеччина).

?>
вверх