?>

Народився 15 січня 1954 року в с. Богданівка, Знам’янського району, Кіровоградської області (нині Кропивницька) в сім’ї робітників.
Закінчив із золотою медаллю Богданівську середню школу №1 у 1971 р., а в 1976 – з відзнакою Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, факультет «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «інженер – будівельник».
Навчався в аспірантурі (1983 – 1986) і докторантурі (1991 - 1994) Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту бетону та залізобетону (НИИЖБ) Держбуду СРСР, м. Москва. Захистив кандидатську (1987) і докторську (1994) дисертації.
Працював в ДІБІ (1976 – 1977): старшим інженером у галузевій науково-дослідній лабораторії тепло-монтажних робіт науково-дослідного сектора, асистентом кафедри історії, теорії архітектури і архітектурної графіки, асистентом кафедри архітектури.
Служив у Далекосхідному військовому окрузі в званні – старший лейтенант-інженер обіймав посади заступника командира роти, виконроба, начальника речової служби будівельного батальйону, керівника групи проектного інституту Міністерства оборони СРСР (1977 – 1980). Працював у Хабаровському політехнічному інституті старшим науковим співробітником кафедри будівельних конструкцій (1980 – 1981).
З 1981 й донині працює в ДІБІ (з 1994 – ПДАБА) старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри, професором кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, проректором з наукової роботи (з 1996). Після обрання трудовим колективом 9 січня 2019 р. затверджений на посаду ректора.
Пройшов професійну атестацію як експерт з технічного обстеження будівель і споруд, інженер-проектувальник у частині забезпечення механічного опору та стійкості, архітектор з архітектурного об'ємного проектування, архітектор з розробки містобудівної документації, енергоаудитор з енергоаудиту в будівлях.
Відомий вчений в галузі будівництва, засновник наукової школи «Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природного середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій». Має досвід сучасної підготовки інженерних і наукових кадрів, виконання інноваційних проектів у співпраці з національним та міжнародним високотехнологічним бізнесом. Підготував 32 кандидата та 2 доктора технічних наук, є автором понад 600 публікацій, 17 монографій, 94 патентів, 57 нормативно-технічних документів.
Почесний професор ПДАБА, Почесний житель села Богданівки. Відзначений знаками Міністерством освіти і науки України «За наукові досягнення»; «Петро Могила»; Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Почесний працівник будівництва та архітектури»; Дніпропетровської обласної ради «За розвиток громади»; Дніпропетровської облдержадміністрації «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області»; Дніпропетровського міського голови «За заслуги перед містом»; двічі лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова.
Дійсний член Академії будівництва України, Української академії наук, Міжнародної академії біоенерго-технологій, Української Ради з зеленого (екологічного) будівництва, Україно - американської асоціаціїі працівників вищої школи.

Народився 24 грудня 1974 р. у м. Дніпропетровську. У 1996 р. закінчив з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 1996 по 1999 р. навчався в аспірантурі. Працював асистентом (1999–2000 рр.) та доцентом (2000–2005 рр.); навчався у докторантурі (2005–2008 рр.); з 2009 рр. обіймає посаду професора. Проходив довгострокові наукові стажування за кордоном у Технічному університеті м. Аахен, Німеччина (2001–2002 рр.); в Університеті м. Руан, Франція (2003–2004 рр.); у Кільському університеті, Великобританія (2015–2017 рр.)
Захистив кандидатську (1999 р.) та докторську (2009 р.) дисертації за спеціальністю “05.23.17 – Будівельна механіка” у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Результати наукових досліджень відзначено преміями Міжнародної соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук (Соросівський студент 1995 р., Соросівський аспірант 1997 р.); премією Національної академії наук України для молодих вчених (2000 р.); стипендією фонду Гумбольдта (2001 р.); стипендією НАТО (2003 р.); реінтеграційним грантом НАТО (2005 р.); грантом фонду Гумбольдта для міжінститутського наукового співробітництва між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури та Технічним університетом м. Аахен, Німеччина (2007, керівник проекту); грантами Німецького наукового товариства (2010, 2014 рр.); стипендією Марії-Кюрі в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2015 р.); премією Теодора фон Кармана Технічного університету м. Аахен (2018 р.) Підготував трьох кандидатів наук.
Опублікував 4 монографії та більше 120 статей; з них 65 робіт індексовані у Scopus. Більше 60 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах. h-індекс складає 15 (за даними Scopus) та 17 (за даними Google Scholar).

Закінчив з відзнакою у 2006 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Інженерне матеріалознавство». З 2006 по 2009 навчався у денній аспірантурі ПДАБА, працював за сумісництвом молодшим науковим співробітником Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. У 2007 році проходив стажування у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» в рамках міжнародної програми TEMPUS. З 2010 по 2014 – молодший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство. Тема дисертації: «Вплив параметрів структури на кінетику руйнування мікролегованих будівельних сталей. З 2015 року старший науковий співробітник Лабораторії експериментальних наукових досліджень ПДАБА, доцент кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів за сумісництвом.

У 1997 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» В академії працює з 1997 року: аспірант (1997 - 1999), асистент, доцент кафедри технології будівельного виробництва (з 2001 року до цього часу), заступник декана з дистанційної освіти Інституту заочної і дистанційної освіти (2002 - 2003), декан фінансово-економічного факультету (2003 - 2013), заступник директора Інституту заочної і дистанційної освіти (2013-2017), з 2017-2019 - директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».
В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.08 - «Технологія промислового та цивільного будівництва» на тему «Вибір та обґрунтування технологічних схем зведення надбудов при реконструкції житлових будівель». Приймає участь в наукових та науково-практичних конференціях. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Розробка теоретичних основ комплексної оцінки при удосконаленні організаційної структури підприємств будівельного комплексу» (2016-2020 рр.).

У 1983 р. закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»; у 2004 р. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління; у 2010 р. – закінчив Національний гірничий університет, здобувши освіту за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій». Понад п'ятнадцять років працював в органах місцевого самоврядування та на державній службі. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 2012 р. – докторант ПДАБА. В травні 2016 року захистив докторську дисертацію.
В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення організаційного забезпечення системи управління ефективністю будівельного виробництва». В травні 2016 року захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічні принципи обґрунтування організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів.» З грудня 2016 року професор кафедри Планування і організації виробництва ДВНЗ ПДАБА.

У 2002 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури з відзнакою за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». В академії працює з 1998 року: помічник ректора по роботі з молоддю, голова комітету у справах сім’ї та молоді (1998 – 2002р.), аспірант кафедри ЗБК (2002 – 2005р.), асистент кафедри ЗБК (2002 - 2008р.), провідний, головний спеціаліст, заступник начальника відділу технічного нагляду, начальник управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (2008 – 2010р.), Директор НВК „Укрбудпроект” (2010- 2011р.) молодший науковий співробітник ЛДАтаТЕ (з 2011 року до цього часу).

?>
вверх