Спеціальність: 263. Цивільна безпека

Освітня програма: Охорона праці

Освітня програма «Охорона праці» займається підготовкою спеціалістів, які будуть спроможні вирішувати питання з контролю та управлінням охороною праці, проектуванням згідно до вимог охорони праці та бути страховими експертами з охорони праці, а також доносити свої знання до фахівців і широкого загалу. Магістр в галузі знань 26 «Цивільна безпека» набуває знання, уміння та навички спрямовані на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини. Кваліфікація: «Науковий співробітник» надає право працювати в наукових закладах, різних сферах виробництва, державних органах управління охороною праці, органах виконавчої влади.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ (К1=0,2)
ЄВІ з іноземної мови 2023 або 2024 рр. (К2=0,2)
Фаховий іспит (К3=0,6)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Охорона праці в будівельній галузі;
 • Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі;
 • Система управління охороною праці у галузі;
 • Судова інженерно-технічна експертиза;
 • Методика та організація наукових досліджень;
 • Економіка охорони праці та техногенної безпеки;
 • Пожежна профілактика;
 • Психологія безпеки в екстремальних ситуаціях;
 • Цивільний захист.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами, розробляти та представляти наукові статті, тези доповідей, реферати, звіти;
 • Проводити обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизацію;
 • Знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень та прогнозів виникнення ризиків та можливих джерел надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Інженер з охорони праці;
 • Начальник штабу цивільного захисту;
 • Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту;
 • Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт;
 • Інженер з профілактичних робіт;
 • Експерт з умов праці;
 • Науковий співробітник;
 • Начальник служби з охорони праці.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Науково-дослідні заклади;
 • Вищі навчальні заклади;
 • Підприємства та установи незалежно від їх форми власності, де згідно чинного законодавства має бути інженер з охорони праці;
 • Територіальні відділення ДЕРЖПРАЦІ України;
 • Територіальні відділення Фонду Соціального Страхування від нещасних випадків;
 • Головне управління ДСНС України;
 • Інститут судової експертизи;
 • Обласні та міські адміністрації.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх