Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014р. № 1700-VІІ, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1432 від  14.10.2013 року  «Про створення підрозділу  з питань запобігання  корупції» наказом ректора №129 від 05.06.2020 створений Відділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ ЗВК) з метою підвищення ефективності здійснення заходів, необхідної та належної організації цього напрямку діяльності, щодо запобігання і протидії корупції в навчальному закладі.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та іншими Законами України, а також Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

 Відділ підпорядковується та підзвітний особисто Ректору академії.

Основними завданнями підрозділу ВЗВК є:

  • Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в навчальному закладі;
  • Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства України;
  • Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
  • Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
  • Проведення перевірки інформації і фактів своєчасності подання декларацій про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
  • Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, кімн. 215

Телефон для довідок: (095) 369-00-03

Електронна адреса: vzvk@pdaba.edu.ua

Мазур Юрій Володимирович

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційне правопорушення та правопорушення повязане з корупцією: в чому різниця?


ПОЛОЖЕННЯ про Відділ (ЗВК)


Програма на 2020-2024 ост.


Закон Про запобігання корупції _ від 14.10.2014 № 1700-VII


Інформація Відділу ЗВК для сайту


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ


ДІЇ ОСОБИ У РАЗІ ІСНУВАННЯ СУМНІВІВ ЩОДО НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ


ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ


КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ


ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ


ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ


ОБОВЯЗКИ У ЗВЯЗКУ З НАЯВНІСТЮ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ


Додаток 1


Додаток 2


Додаток 4


?>
вверх