Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент та адміністрування

«Менеджмент та адміністрування» – наука професійного управління організацією та її підрозділами для досягнення поставлених цілей.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Ділове адміністрування ;
 • Основи управлінського консультування;
 • Управління ризиками в менеджменті організацій;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент ;
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • Логістичні системи в менеджменті підприємств;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Корпоративне управління ;
 • Управління розвитком персоналу.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Системний аналіз діяльності організації;
 • Розроблення стратегічних напрямів розвитку організації;
 • Розроблення та впровадження нововведень;
 • Формування оптимального асортименту продукції та здійснення комерційної діяльності;
 • Організація праці робiтникiв по досягненню місії та цiлей підприємства;
 • Організація процесiв управлiння, прийняття та реалізація управлiнських рiшень.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Директор/керівник/адміністратор підприємств та організацій, підрозділів;
 • Керівник проектів і програм;
 • HR-директор (директор з управління персоналом);
 • Менеджер відділу продажів;
 • Бізнес консультант, ризик-менеджер, менеджер з управління якістю.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Магістри з менеджменту підготовлені для роботи в якості керуючими, адміністраторами на підприємствах і в організаціях різних галузей і форм власності. Професійна діяльність менеджера полягає в розробці стратегічного плану розвитку підприємства, проектуванні і вдосконаленні системи управління підприємством, впровадження стандартів якості та інформаційних технологій, реалізації загальних функцій управління, прийнятті стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади, організації діяльності та управлінні підрозділами та підлеглими. Також випускники можуть працювати в компаніях, що займаються сертифікацією та стандартизацією..

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх