?>

Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент та адміністрування

Спеціальність займається підготовкою магістрів-менеджерів - професійних керівників, які спрямовують бізнес до успіху, очолюють організацію або її підрозділ, здатні зробити її успішною, багатою, конкурентоспроможною та перспективною. Магістр-менеджер володіє знаннями, вміннями та навичками зі стратегічного менеджменту, мікро- та макроекономіки, фінансової системи підприємства, принципами бухгалтерського обліку, розуміє світові закони економічного розвитку, які допоможуть ефективно управляти підприємствами та їх бізнес-процесами. В результаті менеджер приймає ефективні рішення, забезпечує їх практичну реалізацію та несе відповідальність за їх виконання.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Витяг з протоколу 2

Копія паспорта та ІПН 3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

2 Витяг з протоколу засідання кафедри

3 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

4 Сертифікат з іноземної мови (для економічних спеціальностей)

5 Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Ділове адміністрування ;
 • Основи управлінського консультування;
 • Управління ризиками в менеджменті організацій;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент ;
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • Логістичні системи в менеджменті підприємств;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Корпоративне управління ;
 • Управління розвитком персоналу.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Системний аналіз діяльності організації;
 • Розроблення стратегічних напрямів розвитку організації;
 • Розроблення та впровадження нововведень;
 • Формування оптимального асортименту продукції та здійснення комерційної діяльності;
 • Організація праці робiтникiв по досягненню місії та цiлей підприємства;
 • Організація процесiв управлiння, прийняття та реалізація управлiнських рiшень.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Керівник в організаціях державної служби;
 • Керівник в організаціях державної служби;
 • Заступник директора (начальник) з виробництва ;
 • Менеджер з управління персоналом;
 • Бізнес-консультант;

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Магістри з менеджменту підготовлені для роботи в якості керуючими, адміністраторами на підприємствах і в організаціях різних галузей і форм власності. Професійна діяльність менеджера полягає в розробці стратегічного плану розвитку підприємства, проектуванні і вдосконаленні системи управління підприємством, впровадження стандартів якості та інформаційних технологій, реалізації загальних функцій управління, прийнятті стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади, організації діяльності та управлінні підрозділами та підлеглими. Також випускники можуть працювати в компаніях, що займаються сертифікацією та стандартизацією..

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх