Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент та адміністрування

«Менеджмент та адміністрування» – наука професійного управління організацією та її підрозділами для досягнення поставлених цілей.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ (К1=0,2)
ЄВІ з іноземної мови 2023 або 2024 рр. (К2=0,2)
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) 2024 р. (К3=0,6)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Ділове адміністрування ;
 • Основи управлінського консультування;
 • Управління ризиками в менеджменті організацій;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Міжнародний менеджмент ;
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • Логістичні системи в менеджменті підприємств;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Корпоративне управління ;
 • Управління розвитком персоналу.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Системний аналіз діяльності організації;
 • Розроблення стратегічних напрямів розвитку організації;
 • Розроблення та впровадження нововведень;
 • Формування оптимального асортименту продукції та здійснення комерційної діяльності;
 • Організація праці робiтникiв по досягненню місії та цiлей підприємства;
 • Організація процесiв управлiння, прийняття та реалізація управлiнських рiшень.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Директор/керівник/адміністратор підприємств та організацій, підрозділів;
 • Керівник проектів і програм;
 • HR-директор (директор з управління персоналом);
 • Менеджер відділу продажів;
 • Бізнес консультант, ризик-менеджер, менеджер з управління якістю.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Магістри з менеджменту підготовлені для роботи в якості керуючими, адміністраторами на підприємствах і в організаціях різних галузей і форм власності. Професійна діяльність менеджера полягає в розробці стратегічного плану розвитку підприємства, проектуванні і вдосконаленні системи управління підприємством, впровадження стандартів якості та інформаційних технологій, реалізації загальних функцій управління, прийнятті стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади, організації діяльності та управлінні підрозділами та підлеглими. Також випускники можуть працювати в компаніях, що займаються сертифікацією та стандартизацією.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх