Спеціальність: 292. Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація: Міжнародний туризм

Теоретичні та практичні знання про особливості ринку міжнародного туризму, сучасні тенденції попиту і його географії; знання і навички в області економіки, менеджменту, інформаційних технологій в сучасному міжнародному туризмі. Відмінністю спеціалізації «Міжнародний туризм» в ПДАБА є можливість навчання в групі англофонного проекту з вивченням низки дисциплін англійською мовою, стажуванням в провідних європейських ВНЗ, в тому числі задля отримання подвійного диплому.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Іноземна мова

Математика або Географія

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Економіка зарубіжних країн;
  • Історія міжнародних економічних відносин;
  • Міжнародна туристична діяльність;
  • Туристичні ринки світу;
  • Регіоналізація та глобалізація;
  • Іноземна мова професійного спрямування;
  • Ділова іноземна мова;
  • Управління міжнародним туристичним бізнесом;
  • Міжнародна торгівля туристичними послугами;
  • Міжнародна конкурентоспроможність.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Організовувати та очолювати туристичні компанії та агенції;
  • Працювати на посадах топ-менеджерів туристичних підприємств та закладів готельно-ресторанного бізнесу;
  • Досліджувати та впроваджувати сучасні маркетингові та PR-технології в міжнародному туризмі;
  • Досліджувати міжнародні зв’язки у сфері туристичного бізнесу;
  • Здійснювати діяльність у сфері державного управління туристичною галуззю в Україні;
  • Вільно спілкуватися в бізнесових колах кількома іноземними мовами.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Менеджер з організації діяльності туристичного агентства;
  • Керівник туристичної фірми або бюро;
  • Аналітик з маркетингових досліджень міжнародного туристичного ринку;
  • Професійний перекладач;
  • Агент з міжнародного туризму;
  • Організатор туристичної і готельної діяльності;
  • Фахівець з розвитку туризму та туристичного обслуговування.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Туристичні агенції;
  • Установи, чия діяльність пов’язана зі сферою міжнародного туризму;
  • Регіональні інститути з підтримки розвитку міжнародного туризму;
  • Готелі, курорти, гостьові будинки;
  • Компанії, що спеціалізуються на організації конгресового туризму;
  • Інформаційні центри, управління, відділи, служби з міжнародного туризму;
  • Органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • Асоціації та федерації туризму.

Буклет з освітньої програми

?>
вверх