Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері енергоефективного будівництва з сучасним інженерним мисленням і прикладними навичками енергоаудиту, проектування та будівництва енергоефективних будівель.

В процесі навчання магістри оволодіють знаннями щодо сучасних вимог енергоефективності, основних типів енергоефективних будівель, особливостей архітектурно-конструктивних рішень, енергетичної сертифікації та термореновації будівель; навичками застосування сучасних технологій, будівельних матеріалів і виробів при проєктуванні енергоефективних будівель.

Особлива увага при навчанні приділяється оволодінню практичними навичками використання сучасного обладнання для проведення інструментального енергетичного аудиту будівель.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет

ЄВІ тест загальної навчальної компетентності (К1=0,2)
ЄВІ іноземна мова (К1=0,2)
Фаховий іспит (К1=0,6)

Контракт

Мотиваційний лист
Конкурсний бал (КБ) = (К1×П1+К2×П2+К3×П3)/(К1+К2+К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Сучасні архітектурно-конструктивні рішення будівель і споруд;
 • Раціональне проектування будівель за критеріями сталого розвитку;
 • Автоматизоване проектування енергопотреб будівель;
 • Сучасні напрями розвитку будівельної галузі;
 • Основи енергоаудиту в будівництві;
 • Основи проектування інженерних систем енергоефективних будівель.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Проектувати будівлі , які зберігають енергію, енергопасивні та енергоактивні будівлі;
 • Впроваджувати нові технології, брати участь у модернізації та реконструкції будівель і споруд;
 • Оцінювати і використовувати нові підходи до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій;
 • Застосовувати технології з енергозбереження при розробці проектів будівель і споруд та проектів планування територій.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджери у сфері досліджень та розробок;
 • Менеджери з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами ;
 • Менеджери у житлово-комунальному господарстві;
 • Інженер з нагляду за будівництвом;
 • Інженер з проектно-кошторисної роботи;
 • Інженер-будівельник;
 • Викладач вищого навчального закладу.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Промислові та комунально-побутові підприємства;
 • Кафедри освітніх установ;
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх