Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері енергоефективного будівництва з сучасним інженерним мисленням і прикладними навичками енергоаудиту, проектування та будівництва енергоефективних будівель.

В процесі навчання магістри оволодіють знаннями щодо сучасних вимог енергоефективності, основних типів енергоефективних будівель, особливостей архітектурно-конструктивних рішень, енергетичної сертифікації та термореновації будівель; навичками застосування сучасних технологій, будівельних матеріалів і виробів при проєктуванні енергоефективних будівель.

Особлива увага при навчанні приділяється оволодінню практичними навичками використання сучасного обладнання для проведення інструментального енергетичного аудиту будівель.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Сучасні архітектурно-конструктивні рішення будівель і споруд;
 • Раціональне проектування будівель за критеріями сталого розвитку;
 • Автоматизоване проектування енергопотреб будівель;
 • Сучасні напрями розвитку будівельної галузі;
 • Основи енергоаудиту в будівництві;
 • Основи проектування інженерних систем енергоефективних будівель.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Проектувати будівлі , які зберігають енергію, енергопасивні та енергоактивні будівлі;
 • Впроваджувати нові технології, брати участь у модернізації та реконструкції будівель і споруд;
 • Оцінювати і використовувати нові підходи до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій;
 • Застосовувати технології з енергозбереження при розробці проектів будівель і споруд та проектів планування територій.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджери у сфері досліджень та розробок;
 • Менеджери з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами ;
 • Менеджери у житлово-комунальному господарстві;
 • Інженер з нагляду за будівництвом;
 • Інженер з проектно-кошторисної роботи;
 • Інженер-будівельник;
 • Викладач вищого навчального закладу.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Промислові та комунально-побутові підприємства;
 • Кафедри освітніх установ;
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх