Міністерство освіти і науки України
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Український державний університет науки і технології
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

27-28 березня 2023 року, м. Дніпро

Шановні колеги, запрошуємо взяти участь в роботі науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Мета заходу – розвиток творчої активності наукової молоді, залучення її до вирішення актуальних завдань сучасної науки, повоєнного відновлення і відбудови України, збереження і розвитку національного науково-освітнього простору, встановлення контактів і налагодження співпраці між майбутніми колегами. Форма проведення: змішана (очно та онлайн). Робочі мови: українська та англійська.

Науковий комітет
Савицький М. В., д.т.н., проф. (голова комітету)
Данішевський В. В., д.т.н., проф. (заступник голови комітету)
Євсєєва Г. П., д.н.держ.упр., проф. (заступник голови комітету)
Радкевич А.В., д.т.н., проф. (заступник голови комітету)
Сидоров О.А., к.е.н., доц. (заступник голови комітету)

Адєгов О. В., к.т.н., доц.
Бєліков А. С., д.т.н., проф.
Нікіфорова Т. Д., д.т.н., проф.
Саньков П. М., к.т.н., проф.
Фісуненко П. А., д.е.н., доц.
Харлан О. В., к. арх., доц.
Шатов С. В., д.т.н., проф.
Шиян В. М., к.фіз.вих., доц.
Юрченко Є. Л., к.т.н., доц.

Організаційний комітет
Грузін Н. В., к.т.н., доц.
Каспійцева В. Ю., к.т.н., доц.
Колеснікова Т. М., к.т.н., доц.
Рабіч О. В., к.т.н., доц.
Швець І.А., ст. викл.
Тимошенко О. А., к.т.н., доц.
Ткач Т. В., к.т.н., доц.
Черчата А. О., к.е.н., доц.

Тематичні напрями конференції
– Архітектура і містобудування, дизайн і образотворче мистецтво
– Теоретичні основи будівництва. Новітні технології, конструкції та матеріали для будівництва, реконструкції та відновлення будівель і споруд
– Інженерні системи будівель, енергоефективність, екологія, безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист
– Інформаційні технології, механічна інженерія, матеріалознавство
– Економіко-управлінські аспекти відновлення і розвитку повоєнної України
– Гуманітарна складова у вимірах сучасних вимог до будівельно-архітектурної галузі. Роль фізичної культури та спорту у вихованні здорової нації

Важливі дати
20 березня – кінцевий термін прийняття заявок на участь та тез доповідей
24 березня – повідомлення про робочу програму конференції
27-28 березня – конференція
10 квітня – публікація збірника тез конференції

Публікація матеріалів конференції
Тези доповідей будуть безкоштовно опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції, зареєстрованому в системі ISBN. За бажанням, учасники конференції можуть подати статті для публікації в «Українському журналі будівництва та архітектури» (фахове видання МОН категорії «Б»).

Організаційний внесок
Участь у конференції є безкоштовною.

 Відзначення учасників конференції
Учасники, які виступлять із доповідями, відзначаються сертифікатами. За кожним із тематичних напрямів конференції науковий комітет визначає найкращі доповіді. Учасники, які зробили найкращі доповіді, нагороджуються грамотами та правом безкоштовної публікації статті в «Українському журналі будівництва та архітектури».

Подання матеріалів
Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням https://forms.gle/kqvyLJbAqgujGi4w6 та надіслати тези доповіді обсягом до трьох повних сторінок на електронну адресу mitomdnipro1997@gmail.com (шаблон у форматі .docx додається).

Контактні особи
Реєстрація та організаційні питання
Грузін Наталія В’ячеславівна
+380977274476, +380994109186
hruzin.nataliia@pdaba.edu.ua

Публікація матеріалів конференції
Тимошенко Олена Анатоліївна
+380504524363
mitomdnipro1997@gmail.com

Адреса оргкомітету
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, вул. Архітектора Олега Петрова 24а, Дніпро 49005

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ.

?>
вверх