Спеціальність: 122. Комп'ютерні науки

Освітня програма: Комп'ютерні науки

Ми готуємо фахівців, ­які можуть брати учас­ть у розвитку комп'ют­ерних технологій, ств­орювати цікаві і кори­сні програми, веб-сай­ти, 3D-моделі, комп'ю­терні ігри. Наші студ­енти отримують знанн­я з сучасних інформац­ійних технологій, що ­дозволяє їм в подальш­ому знайти перспектив­ну роботу на підприєм­ствах і організаціях різних галузей.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ (К1=0,2)
ЄВІ з іноземної мови 2023 або 2024 рр. (К2=0,2)
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій) 2024 р. (К3=0,6)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Основи обчислювального інтелекту;
 • Проектування сучасних інформаційних систем;
 • Методи математичного та комп’ютерного моделювання;
 • Методи і моделі планування проектних дій;
 • Формування проектних пропозицій;
 • Моделі та методи прийняття управлінських рішень;
 • Управління ІТ-проектами;
 • Методи аналізу даних та їх організація;
 • Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу;
 • Інформаційне моделювання споруд в проектуванні.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Інструментальні методи проектування і створення систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій;
 • Проектування веб-застосування;
 • Розробка плану управління змістом проекту;
 • Формування переліку робіт і складання календарного плану проекту;
 • Розробка бізнес-планів;
 • Використання CASE-засобів при проектуванні та моделюванні бізнес-процесів і розробці програмного забезпечення інформаційних систем;
 • Програмна реалізація паралельних алгоритмів вирішення технічних завдань.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Професіонал в галузі обчислювальних систем;
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
 • Аналітик програмного забезпечення і мультимедіа;
 • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • Інженер з комп’ютерних систем;
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • Розробник комп’ютерних програм;
 • Інженер-програміст.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Головні спеціалісти інформаційно-технологічних служб підприємств та організацій різних галузей і форм власності;
 • Викладачі освітніх установ та ВНЗ .

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх