Спеціальність: 122. Комп'ютерні науки

Освітня програма: Комп'ютерні науки

Ми готуємо фахівців, ­які можуть брати учас­ть у розвитку комп'ют­ерних технологій, ств­орювати цікаві і кори­сні програми, веб-сай­ти, 3D-моделі, комп'ю­терні ігри. Наші студ­енти отримують знанн­я з сучасних інформац­ійних технологій, що ­дозволяє їм в подальш­ому знайти перспектив­ну роботу на підприєм­ствах і організаціях різних галузей.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Основи обчислювального інтелекту;
 • Проектування сучасних інформаційних систем;
 • Методи математичного та комп’ютерного моделювання;
 • Методи і моделі планування проектних дій;
 • Формування проектних пропозицій;
 • Моделі та методи прийняття управлінських рішень;
 • Управління ІТ-проектами;
 • Методи аналізу даних та їх організація;
 • Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу;
 • Інформаційне моделювання споруд в проектуванні.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Інструментальні методи проектування і створення систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій;
 • Проектування веб-застосування;
 • Розробка плану управління змістом проекту;
 • Формування переліку робіт і складання календарного плану проекту;
 • Розробка бізнес-планів;
 • Використання CASE-засобів при проектуванні та моделюванні бізнес-процесів і розробці програмного забезпечення інформаційних систем;
 • Програмна реалізація паралельних алгоритмів вирішення технічних завдань.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Професіонал в галузі обчислювальних систем;
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
 • Аналітик програмного забезпечення і мультимедіа;
 • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • Інженер з комп’ютерних систем;
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • Розробник комп’ютерних програм;
 • Інженер-програміст.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Головні спеціалісти інформаційно-технологічних служб підприємств та організацій різних галузей і форм власності;
 • Викладачі освітніх установ та ВНЗ .

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх