?>
?>

Партнери, яким довіряємо

img-partners

ТОВ «ФОРТУНА ПЛЮС»

"Договір про співпрацю між ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та ТОВ «ФОРТУНА ПЛЮС» м. Дніпро укладено з метою співпраці у вирішенні загальних завдань і проблем розвитку й удосконалення менеджменту та логістичної системи підприємства. Цим договором передбачено надання інформації студентам та випускникам ПДАБА про можливість працевлаштування в ТОВ "Фортуна Плюс".

View more
img-partners

НДІ

Предметом угоди є об'єднання наукового, педагогiчного та практитчного потенцiалiв сторiн з метою впровадження прогресивних форм наукового забезпечення навчального процесу, експертної практики, пiдготовки фахiвцiв, розвитку нормативної та науково-методичної дiяльностi

View more
img-partners

Центр CAMBI

З 2015-го року ведеться наукове співробітництво між колективом кафедри технології будівельного виробництва та колективом дослідницького центру CAMBI, що заснований на базі факультету інженерних мереж Технічного будівельного університету м. Бухарест. За три роки співробітництва з румунським університетом науковий колектив у складі проф.Березюка А.М., доц. Дікарева К.Б., доц. Петренко В.О., доц. Огданського І.Ф., доц. Волчка Д.Л., доц. Кузьменко О.М., доц. Куценко А.О. прийняли участь у 4-х науково-практичних міжнародних конференціях та опубліковали 8 статтей у міжнародних науково-технічних збірниках, що індексуються у базах Scopus, Index Copernicus та ін

View more
img-partners

СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМ ОСВІТНІМ ЦЕНТРОМ PEARSON

СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМ ОСВІТНІМ ЦЕНТРОМ PEARSON У грудні 2015 року було підписано угоду про співпрацю міжміжнародною освітньою групою Пірсон та Придніпровською державноюакадемією будівництва та архітектури. Освітньо-методичний центр Pearson-Dinternal надає фахову допомогу в забезпеченні міжнародних стандартів навчання та оцінювання рівня англійської мови через підготовку та складання міжнародного мовного іспита — Pearson Test of English, оскільки необхідність в міжнародній сертифікації зростає і набуває значущої сили, а підтвердження рівня володіння англійською як іноземною для вчених на рівні B2 є навіть вимогою Міністерства освіти і науки України.

View more
img-partners

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області на підставі договору є одною із головних баз виробничої та переддипломної практики студентів та джерелом статистичної та аварійно-рятувальної інформації для виконання випускних робіт магістрів.

View more
img-partners

смт

смт. Слобажанське, центр Слобажанської селищної громади Дніпровського району Дніпропетровської області з населенням 11 528 осіб (2001 р.). На основі договору про співпрацю об’єднаними зусиллями Слобожанської селищної ради та ДВНЗ ПДАБА реалізується наближення життя мешканців селища Ювілейного до європейського рівня, завдяки розробці та реалізації стратегічного плану життєзабезпечення та розвитку на підставі залучення та використання сучасних технологій управління, експертизи та оцінки ресурсного потенціалу, заходів зі збереження навколишнього середовища, енергозабезпечення та енергозбереження, сучасного будівництва, відтворення ефективної комунальної мережі, створення комфортної та самодостатньої території проживання, підготовці кадрів, напрацювання базових основ міжнародного проекту «Наукоград» в межах території смт. Слобажанське.

View more
img-partners

stu

Словацький технічний університет (СТУ) в Братиславі пропонує технічну освіту, залучаючи студентів до досліджень в галузі природничих наук, інформатики, будівництва, архітектури, хімії, харчової промисловості та технології матеріалів. В результаті співпраці з СТУ представники кафедри приймали участь у Міжнародна Конференція Асоціації китайських та центральноєвропейських університетів (Наука. Технологія та Інновація. 18 жовтня 2017 року. м. Братислава), що проходила за ініціативи та на базі СТУ. Підготовлено спільний проект на конкурс програми Вишеградського фонду. Результатом співпраці з будівельним факультет Словацького технічного університету розроблено проект першого в Україні екологічного будинку з нульовим споживанням енергії. Підготовлено комплексний експеримент у великій кліматичний камері для дослідження теплотехнічних характеристик екологічної стінової панелі з соломи. Підготовлено 2 спільні публікації. Проведені відкриті лекції для студентів кафедри.

View more
img-partners

rtu

Ризький технічний університет найстаріший із діючих університетів Латвії, його 8 факультетів пропонують повний спектр технічної освіти в області інженерних наук. В результаті співпраці студенти та аспіранти приймають спільну участь у впровадженні науково-технічних проектів; проводиться обмін делегаціями з питань науково - дослідницьких робіт; також проводиться стажування спеціалістів, аспірантів та докторантів; проходить обмін науковою інформацією; виконується проведення сумісних конференцій та семінарів.

View more
img-partners

btu

Бранденбурзький технологічний університет Котбус-Зенфтенберг є другим за величиною університетом і єдиним технічним університетом штату Бранденбург, Німеччина. В ньому навчається 10 тис. студентів. Бранденбурзький технологічний університет є університетом дослідницького типу, що проводить фундаментальні і прикладні дослідження. Сфера науково-дослідної діяльності охоплює навколишнє середовище, енергетику, матеріали та біотехнології.  На основі договору з Бранденбурзьким технологічним університетом про співробітництво було розроблено та впроваджено інтернет-платформи Е-learring «Eco-Campus» для проходження дистанційних курсів навчання для студентів та магістрів ДВНЗ ПДАБА та підвищення кваліфікації викладачів кафедри ЗБК.

View more
img-partners

Casa

Результатами співпраці з дипломованим інженером Олександром Фішманом та його конструкторским бюро CASA PROJEKT ENTWIC KLUNGS GESELL SCHAFT mbH в Дюссельдорфі є проведення стажування студентів, спеціалістів та аспірантів; обмін науковою інформацією та матеріалами; проведення сумісних воркшопів та семінарів; сумісна діяльність викладачів кафедри ЗБК в галузі проектування будівель та споруд для країн ЄС.

View more
img-partners

ХайдельбергЦемен

ХайдельбергЦемент – це надійний постачальник цементу, бетону та заповнювачів в Україні! На основі договору про науково-технічне співробітництво між ДВНЗ ПДАБА та ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» студенти, магістри та аспіранти кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА проводять спільні заходи та наукові дослідження, виконується впровадження розробок в виробництво і навчальний процес, проводиться організація та проведення семінарів, лекцій, майстер-класів для студентів і та інші.

View more
img-partners

Айріх

Компанія "Айріх" спеціалізується на поставках змішувальної техніки для отримання пов'язаного бентонітом формувального піску (піщано-глинистої формувальної суміші) і протягом десятиліть тісно співпрацює з ливарними підприємствами, виробниками формуючих установок і обладнання для проведення наукових досліджень. Результатами співпраці з компанією "Айріх" є: спільна участь в дослідницьких проектах, в міжнародних проектах між-університетської інтеграції; організація семінарів, зустрічей з питань, обумовлених угодою; обмін інформацією, документацією і науковими публікаціями; обмін студентами, аспірантами і співробітниками за попередньо узгодженими проектами.

View more
img-partners

Ля Рошель

Магістри та аспіранти кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій (ЗБК) ДВНЗ ПДАБА за договором про інституційну співпрацю та спільну діяльність Лабораторії LaSIE та Департаменту GC&M Університету Ля Рошель виконують науково-дослідні роботи на базі сучасного обладнання Лабораторії LaSIE. В результаті такої співпраці магістри та аспіранти отримують дані про дослідження фізико-механічних характеристик матеріалів та теплотехнічних властивостей конструкцій для виконання магістерських та дисертаційних робіт.

View more
img-partners

Орлеанський університет

Студенти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» ДВНЗ ПДАБА за програмою обміну студентами та аспірантами відвідують заняття в Орлеанському Університеті і набувають практичних навичок у сучасному будівництві. В результаті такої співпраці студенти та аспіранти виконують науково-дослідні роботи під подвійним науковим керівництвом, публікують спільні наукові роботи, приймають участь у міжнародних конференціях.

View more
img-partners

ДП “Вайллант Група Україна”

ДП «Вайллант Група Україна». Партнерські відносини, підтримка академії під час здобуття освіти студентами спеціальності теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання: надання для демонстрації обладнання TM «Vaillant» (Німеччина) та інших торгових марок «Vaillant Group», проведення майстер-класів та презентацій представниками виробника.

View more
img-partners

ДП “ГЕРЦ УКРАЇНА”

ДП "ГЕРЦ УКРАЇНА" Партнерські відношення в сфері надання додаткової освіти студентам спеціальності теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання на обладнанні фірми «Herz Armaturen GmbH» (Австрія).

View more
img-partners

Представництво KAN Sp.zo.o в Україні.

Представництво KAN Sp.zo.o в Україні. Партнерські відношення в сфері надання додаткової освіти студентам спеціальності теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання.

View more
img-partners

Технічним університетом м. Фрайберг

Згідно з договором про співпрацю з Технічним університетом м. Фрайберг (Німеччина) щодо обміну студентами і започаткування спільної магістерської програми студенти спеціальності "Міжнародні економічні відносини" мають можливість навчатися на МВА-програми "Міжнародний бізнес в країнах з транзитивною економікою та країнах, що розвиваються" з отриманням як українського диплома магістра, так і європейського МВА-диплома.

View more
img-partners

Технічним університетом м. Фрайберг

Згідно з договором про співпрацю з Технічним університетом м. Фрайберг (Німеччина) щодо обміну студентами і започаткування спільної магістерської програми студенти спеціальності "Міжнародні економічні відносини" мають можливість навчатися на МВА-програми "Міжнародний бізнес в країнах з транзитивною економікою та країнах, що розвиваються" з отриманням як українського диплома магістра, так і європейського МВА-диплома.

View more
img-partners

Школа Інтернет Маркетингу

У рамках співпраці на базі кафедри МУПЛ спеціалістами компанії SEMart проводяться семінари, відкриті заняття на теми управління інтернет-проектами та їх ефективного просування, а також організовано бізнес-інкубатор, де кожен студент під керівництвом досвідчених спеціалістів може реалізувати власну онлайн-ідею

View more
img-partners

Содружество

В межах партнерських відносинах дане підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Надає студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для  виконання  програми практики.

View more
img-partners

Газета «Все про бухгалтерський облік»

Поширення професійних знань з питань бухгалтерського обліку та аудиту. Сприяння в наданні якісних освітніх послуг студентам, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Сприяння у   проведенні   конкурсів,   олімпіад   серед   студентів,   які   навчаються   за спеціальністю «Облік і аудит». Підтримка престижності професії бухгалтера, економіста, аудитора

View more
img-partners

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СЕРТИФІКОВАНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ

За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти проводити спільні заходи: семінари, тренінги, рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва. Сторони докладають зусилля щодо гармонічного розвитку бухгалтерської професії в Україні на принципах УАСБА, дотримання кодексу професійної етики МФБ та міжнародних стандартів освіти МФБ для забезпечення надання майбутніми бухгалтерами – випускниками магістратуру зі спеціальності «Облік і оподаткування» ДВНЗ ПДАБА послуг високої якості в інтересах суспільства. УАСБА зобов’язується надавати інформацію про вакансії бухгалтерів, аудиторів та спеціалістів фінансово-економічного напряму на ринку праці. Викладачі кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ ПДАБА зобов’язуються якісно та професійно навчати студентів у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування.

View more
img-partners

ООО «КАСКАД-ДНЕПР»

ООО «КАСКАД-ДНЕПР». Підприємство, яке спеціалізується на підсиленні основ і фундаментів, гідроізоляції фундаментів, підвалів, паркінгів, ін’єкційній гідроізоляції тощо. - співробітництво стосовно впровадження в практику будівництва рекомендацій і наукових розробок вчених кафедри; - працевлаштування студентів магістратури і випускників кафедри.

View more
img-partners

ПАТ АВТ «Содружество»

Приватне акціонерне товариство «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество». Сфера діяльності:  проектування та будівництво об'єктів цивільного та промислового призначення, виробництво будівельних матеріалів і виробів. Виконує функції генерального проектувальника та генерального підрядника, проводить технічний нагляд за будівництвом, надає інжинірингові послуги із супроводу та узгодженню проекту – від одержання вихідних даних до введення  об'єкта в експлуатацію. Короткий зміст предмету співпраці: - проходження студентами виробничої, переддипломної та наукової практик; - проходження викладачами кафедри стажування з метою підвищення кваліфікації; - співробітництво стосовно впровадження в практику будівництва рекомендацій і наукових розробок вчених кафедри;

View more
img-partners

ТОВ «ГІДРОСПЕЦБУДМОНТАЖ».

ТОВ «ГІДРОСПЕЦБУДМОНТАЖ» Спеціалізована будівельна організація, яка виконує будівництво об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах, бурові роботи, влаштування протифільтраційних і підпірних стін, огородження глибоких котлованів, будівництво гідротехнічних об’єктів, інжинірингові послуги тощо. Короткий зміст предмету співпраці: - проходження студентами виробничої, переддипломної та наукової практик; - проходження викладачами кафедри стажування з метою підвищення кваліфікації; - співробітництво стосовно впровадження в практику будівництва рекомендацій і наукових розробок вчених кафедри;

View more
img-partners

Фонд держмайна

Фонд державного майна України: на підставі угоди на базі кафедри діє навчальний центр з підготовки професійних оцінювачів майна, у тому числі нерухомості (земельних ділянок), підприємств, інтелектуальної власності тощо.

View more
img-partners

WSIG

Wiższa Szkola Inżynierii Gospodarki w Slupsku, Respublika Polska: на підставі договору про науково-технічне співробітництво діє програма захисту подвійного диплому за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», студенти виїжджають на літню школу до Польщі, де на протязі канікул працюють, вивчають польську мову та отримують сертифікати з польської мови.

View more
img-partners

ДРФ ДП «Центр державного земельного кадастру»

ДРФ ДП «Центр державного земельного кадастру» на підставі договору є одною із головних баз виробничої та переддипломної практики студентів та джерелом кадастрової інформації для виконання випускних робіт магістрів.

View more
img-partners

ГУ Держгеокадастру

Головне Управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області – на підставі договору є одною із головних баз виробничої та переддипломної практики студентів та джерелом кадастрової інформації для виконання випускних робіт магістрів. Кращі випускники академії поповнюють кадри державної служби.

View more
img-partners

ДНД та ПІ землеустрою

ДП «Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»: на підставі договору діє філіал випускаючої кафедри за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Студенти проходять навчальну та переддипломну практику на базі інституту, використовують реальні вихідні дані для дипломних проектів. Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію з проектної роботи.

View more
img-partners

Укрдіпродор

ДПІ «Укрдіпродор» - «Дніпродіпродор» Дніпропетровська філія Проектного інституту “Укрдіпродор”: на підставі договору діє філіал випускаючої кафедри за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів». Працівники інституту приймають участь у навчальному процесі, надають реальні вихідні дані до виконання дипломних проектів із застосуванням професійного програмного забезпечення. Кращі випускники академії поповнюють кадри проектного інституту.

View more
img-partners

ПС “Метеор”

Співпраця  у організації та проведені змагань різних видів спорту, залучення вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Метеор» в ряди студентів ПДАБА.

View more
img-partners

КПУ м. Запоріжжя

Магістри Класичного Приватного Університету  м. Запоріжжя проходять педагогічну практику у спорткомплексі ПДАБА.

View more
img-partners

Спартак

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» тренуються на території спорткомплекса ПДАБА. Випускники спорт школи стають студентами ПДАБА.

View more
img-partners

ДДІФКС

Магістри інституту фізичної культури проходять педагогічну практику у спорткомплексі ПДАБА. Викладачі та студенти ПДАБА приймають участь у  науково-практичних конференціях у галузі фізичної культури та спорту, які проводять ДДІФКіС. Стажування  та підвищення кваліфікації викладачів. Навчання в аспірантурі та захист дисертаційних робіт у Спеціалізованій Вченій Раді ДДІФКіС.

View more
img-partners

МАНУМ

У рамках співпраці передбачено реалізацію спільного проекту «Відкритий економічний простір» для учнів 9-11 класів, які цікавляться економікою.

View more
img-partners

НЦП Промстройпрогресс

НЦП Промстройпрогресс - Господарчі договори на створення науково-технічної продукції; - Проходження студентами виробничої, переддипломної та наукової практик.

View more
img-partners

АРМАДА

Студенти спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» ДВНЗ ПДАБА відвідують практичні заняття на цих підприємствах і набувають практичних навичок роботи з сучасною будівельної. В результаті таких занять ми випусакаємо не тільки освічених теоретиків, а й висококваліфікованих практиків, які вміють працювати з сучасною технікою.

View more
img-partners

ОЛАНВО

Группа компаний ОЛАНВО работает на рынке спецтехники Украины с 1995 года. За это время нашей компанией был пройден большой путь развития, в результате которого мы стали надежным партнером для многих украинских компаний.

View more
?>
вверх