Мова освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про державну мову України», Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Конституції України, Статуту академії та Положення про організацію освітнього процесу є українська мова.

Академія сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Відповідно до освітніх програм можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Інформаційні матеріали

Міністерство Освіти і науки України - Про застосування державної мови


Рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови


Нормативно-правові документи щодо мови освітнього процесу


Мова і єдність нації Євсєєва Г.П.


Українські звуки як мовні коди нації Мамчич І.П.


?>
вверх