СТРУКТУРА ДВНЗ "ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ"УПРАВЛІННЯ
Керівництво
Наглядова рада
Вчена рада
Ректорат
ФАКУЛЬТЕТИ ТА ІНСТИТУТИ
Архітектурний
Будівельний
ННІІОТ
КАФЕДРИ
ВІДДІЛИ та СЛУЖБИ
Віддл кадрів
МУЗЕЙ
БІБЛІОТЕКА

Громадські обговорення

Для нас важлива Ваша думка!

Проєкт освітньо-професійної програми «Маркетинг» СВО ПДАБА 075 мп – 2022

25.08.2022

Проєкт освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» СВО ПДАБА 071мп – 2022

25.08.2022

Проєкт освітньо-наукової програми «Економіка» СВО ПДАБА-051 асп-ЕК- 2022

21.08.2022

Проєкт освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» СВО ПДАБА – 191 мп – 2022

23.07.2022

Проєкт освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» СВО ПДАБА – 191 мн – 2022

23.07.2022

Проєкт освітньо-професійної програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» СВО ПДАБА – 192 мп – ЕЕБ – 2022

23.07.2022

Проєкт освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» СВО ПДАБА – 192 мп – ЕЕБ – 2022

23.07.2022

Проєкт освітньо-професійної програми «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» СВО ПДАБА – 122 мп – 2022

11.07.2022

Проєкт освітньо-професійної програми «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» СВО ПДАБА – 122 б – 2022

05.07.2022

Проєкт освітньо-професійної програми “Автомобільний транспорт” СВО ПДАБА-274мп – 2022

27.04.2022

Проєкт освітньо-професійної програми “Міське та комунальне господарство” СВО ПДАБА-192мп – МКГ – 2022

23.02.2022

Проєкт освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, РЕСТАВРАЦІЯ»  СВО ПДАБА – 023 б – 2022

22.02.2022

Проєкт освітньо-наукової програми «Девелопмент нерухомості» СВО ПДАБА-192м-075м- 2022

22.02.2022

Проєкт освітньо-професійної програми « Публічне управління та адміністрування» СВО ПДАБА-281м-ПУА- 2022

18.02.2022

Проєкт освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне будівництво» СВО ПДАБА – 192 мн – 2022

25.01.2022

Проєкт освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» СВО ПДАБА – 192 мп – 2022

25.01.2022

СТАРИЙ ВАРІАНТ - Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)
022 Дизайн (022.03 Дизайн середовища) Дизайн 29 950 3 250 25 500 -
051 Економіка Економіка будівельного бізнесу 15 500 3 250 - 10 500
Міжнародна економіка та бізнес 15 500 3 250 - 10 500
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 13 950 3 250 - 7 500
Міське та комунальне господарство 13 950 3 250 - 7 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 13 950 3 250 - 7 500
Теплогазопостачання і вентиляція 13 950 3 250 - 7 500
Автомобільні дороги та аеродроми 13 950 3 250 - 7 500
Водопостачання та водовідведення 13 950 3 250 - 7 500
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 14 800 3 250 - 8 800

НОВИЙ ВАРІАНТ - Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)

Пошук по сайту: 

Стандарт визначає порядок започаткування провадження освітньої діяльності за освітніми програмами зі спеціальностей; порядок їх розроблення та перегляду; здійснення моніторингу за підготовкою здобувачів за освітніми програмами. Запропоновано структуру освітньої програми ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” зі спеціальностей.
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 травня 2020 року на електронну адресу nov.t77@ukr.net

?>
вверх