СТРУКТУРА ННІ "ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ"УПРАВЛІННЯ
Керівництво
Наглядова рада
Вчена рада
Ректорат
ФАКУЛЬТЕТИ ТА ІНСТИТУТИ
Архітектурний
Будівельний
ННІІОТ
КАФЕДРИ
ВІДДІЛИ та СЛУЖБИ
Віддл кадрів
МУЗЕЙ
БІБЛІОТЕКА

Громадські обговорення

Для нас важлива Ваша думка!

Проєкт освітньо-наукової програми «Прикладне матеріалознавство» СВО ПДАБА 132мн – 2024

22.04.2024

Проєкт освітньо-професійної програми «МАРКЕТИНГ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА» СВО ПДАБА 075мп- МБА – 2024

27.02.2024

Проєкт освітньо-професійної програми « БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПОРУД АТОМНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» СВО ПДАБА – 192мп- АЕС – 2024

27.02.2024

Проєкт освітньо-наукової програми «ГЕОДЕЗIЯ та ЗЕМЛЕУСТРIЙ» СВО ПДАБА – 193 мн-2024

25.01.2024

Проєкт освітньо-професійної програми «ГЕОДЕЗIЯ та ЗЕМЛЕУСТРIЙ» СВО ПДАБА – 193 мп-2024

25.01.2024

Проєкт освітньо-професійної програми «Урбоекологія» СВО ПДАБА – 101 мп-2024

25.01.2024

Проєкт освітньо-професійної програми «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО» СВО ПДАБА – 192 бак – МБГ – 2024

20.12.2023

Проєкт освітньо-професійної програми «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО» СВО ПДАБА – 192 мп – МБГ – 2024

20.12.2023

Проєкт освітньо-наукової програми «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» СВО ПДАБА – 191 мн-2024

04.12.2023

Проєкт освітньо-професійної програми «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» СВО ПДАБА – 191 мп-2024

04.12.2023

СТАРИЙ ВАРІАНТ - Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)
022 Дизайн (022.03 Дизайн середовища) Дизайн 29 950 3 250 25 500 -
051 Економіка Економіка будівельного бізнесу 15 500 3 250 - 10 500
Міжнародна економіка та бізнес 15 500 3 250 - 10 500
192 Будівництво та цивільна інжнерія Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 13 950 3 250 - 7 500
Міське та комунальне господарство 13 950 3 250 - 7 500
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 13 950 3 250 - 7 500
Теплогазопостачання і вентиляція 13 950 3 250 - 7 500
Автомобільні дороги та аеродроми 13 950 3 250 - 7 500
Водопостачання та водовідведення 13 950 3 250 - 7 500
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 14 800 3 250 - 8 800

НОВИЙ ВАРІАНТ - Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р.

Код та найменування спеціальності Назва спеціалізації Денна форма навчання Заочна форма навчання
Контракт Договір Вечірня Контракт
за рік (грн) за семестр (грн)* за рік (грн) за рік (грн)

Пошук по сайту: 

Стандарт визначає порядок започаткування провадження освітньої діяльності за освітніми програмами зі спеціальностей; порядок їх розроблення та перегляду; здійснення моніторингу за підготовкою здобувачів за освітніми програмами. Запропоновано структуру освітньої програми ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” зі спеціальностей.
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 травня 2020 року на електронну адресу nov.t77@ukr.net

?>
вверх