МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМФОРТУ,
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ І ЕКОЛОГІЧНОСТІ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
НА ОСНОВІ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Міністерство освіти і науки України
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Український державний університет науки і технологій
Академія будівництва України
Приватне будівельно-монтажне підприємство «Строїтель-П»
Slovak University of Technology in Bratislava
ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
ТОВ «Дніпро ЗБК»
ТОВ «ДИСТРИБ’ЮТЕД ДЕЙТА СИСТЕМЗ»
Енерго-інноваційний хаб ПДАБА
Frederick University, School of Engineering
WATT+VOLT S.A.
DEMO Consultants
Information Tecnologies Insitute of the Centre for Research and Technology-Hellas

20–21 лютого 2024 року
Дніпро, Україна

Шановні колеги, запрошуємо взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМФОРТУ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ І ЕКОЛОГІЧНОСТІ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ». Мета заходу: популяризація результатів наукових досліджень і практичного досвіду в сфері інноваційних технологій забезпечення параметрів комфорту, енергоефективності та екологічності житлових будівель на основі смарт-технологій серед представників освіти, науки, бізнесу і влади для використання таких технологій при відбудові України. Науково-практична конференція планується в рамках проєкту «A novel decentralized edge-enabled prescriptive and proactive framework for increased energy efficiency and well-being in residential buildings», що фінансується Європейським Союзом за програмою HORIZON2020 (номер гранту 958284 – PRECEPT). Робочі мови: англійська та українська.

Науково-організаційний комітет
Савицький М.В., проректор УДУНТ, д.т.н., проф. (голова комітету)
Сухий К.М., в. о. ректора УДУНТ, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Радкевич А.В., перший проректор УДУНТ д.т.н., проф. (співголова комітету)
Данішевський В.В., проректор з наукової роботи ПДАБА, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Пройдак Ю.С., проректор з наукової роботи УДУНТ, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Назаренко І.І., президент Академії будівництва України, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Савицький О.М., директор приватного будівельно-монтажного підприємства «Строїтель-П», к.т.н. (співголова комітету)

Безус В.О., радник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
Бордун М.В., ПДАБА, к.т.н.
Нікіфорова Т.Д., ПДАБА, д.т.н., проф.
Перегінець І.І., житлово-будівельний кооператив «Доступне житло України», к.т.н.
Спиридоненков В.А, директор ТОВ “Дніпро ЗБК”
Хренова-Шимкіна І., директорка проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності» GIZ GmbH
Юрченко Є.Л., ПДАБА, к.т.н.
Arvanitis K., Business Development Manager of WATT+VOLT S.A. and the PRECEPT EU Project coordinator
Babenko М., Slovak University of Technology in Bratislava, PhD
Benko V., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD
Bielek B., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD
van Delft A., Director DEMO Consultants
Dimara A., Information Technologies Institute of the Centre for Research and Technology-Hellas, PhD
Fokaides P.A., Frederick University, School of Engineering, Dr.-Ing.
Rabenseifer R., Slovak University of Technology in Bratislava, Dr. Ing. Arch.
Unčík S., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD

Тематичні напрями конференції
• Загрози людству та їх вплив на містобудування
• Зелене будівництво і сталий розвиток
• Системи безпеки та життєзабезпечення житлових будівель
• Технології та матеріали для екологічного будівництва
• Інтелектуальні системи управління будівель, смарт-технології та смарт-будівлі
• Інноваційні технології забезпечення комфорту, енергоефективності та екологічності будівель
• Бар’єри впровадження інтелектуальних систем управління будівлями в Україні та можливі шляхи подолання

Важливі дати
10 лютого – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей
14 лютого – повідомлення про прийняття/відхилення доповідей та реквізитів для оплати організаційного внеску
17 лютого – кінцевий термін оплати організаційного внеску
18 лютого – повідомлення про робочу програму конференції
20-21 лютого – конференція
30 березня – кінцевий термін прийняття рукописів статей для публікації в Українському журналі будівництва та архітектури
01 квітня – кінцевий термін прийняття до розгляду статей для публікації в E3S Web of Conferences
06 травня – повідомлення про прийняття/відхилення статей для публікації в E3S Web of Conferences та реквізитів для оплати публікаційного внеску
13 травня – кінцевий термін оплати публікаційного внеску для публікації в E3S Web of Conferences

Публікація матеріалів конференції
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. За бажанням, учасники конференції можуть подати статті для публікації в Українському журналі будівництва та архітектури (фахове видання МОН категорії «Б»). Статті учасників, які успішно пройдуть рецензування, вийдуть окремим томом у міжнародному науковому виданні W3S Web of Conferences із відкритим доступом та індексацією у Scopus.

Організаційні та публікаційні внески
Організаційний внесок складає 200 грн. за одну доповідь і включає організаційні витрати та вартість упорядкування збірника тез конференції (електронне видання з номером ISBN та ідентифікатором DOI). Вартість публікації статті у W3S Web of Conferences складає близько 4000 грн. і може бути уточнена в залежності від кількості статей, прийнятих до друку, та курсу валют на день оплати.

Подання матеріалів
Для участі в конференції необхідно надіслати заповнену реєстраційну форму за посиланням https://forms.gle/yNb88wFLtUCcFhH36 та тези доповіді обсягом до трьох повних сторінок формату А5 (шаблон додається) на електронну пошту mitomdnipro1997@gmail.com.

Підготовка статей для W3S Web of Conferences
Приймаються виключно статті, написані грамотною академічною англійською мовою.

Інструкції для авторів: https://www.e3s-conferences.org/for-authors

Вимоги до змісту та оформлення:
• Тема статті повинна точно відповідати тематиці журналу W3S Web of Conferences. Огляд літературних джерел включає посилання на англомовні роботи у міжнародних виданнях. Назва статті, тези та перелік ключових слів містять ключову інформацію про зміст роботи.
• Статті готуються в рамках широкого міжнародного співробітництва із вченими різних країн.
• Принаймні один із авторів повинен взяти участь у роботі конференції.
• Кожен автор може подати не більше двох статей.
• Кількість співавторів не перевищує 4-5 осіб (якщо інше не доведено змістом дослідження).
• Кількість сторінок необмежена, але не менше 5.
• Статті готуються в редакторі MS Word, розмір сторінки 170 x 250 мм, одна колонка (шаблон додається).

Статті приймаються до публікації за результатами таємного рецензування, яке організовується науковим комітетом конференції. Рукописи перевіряються на відсутність плагіату. Журнал W3S Web of Conferences залишає за собою право перевірки надісланих робіт та відхилення статей, що порушують вимоги наведені вище.

Статті надсилати на електронну пошту mitomdnipro1997@gmail.com

Контактні особи
Реєстрація та організаційні питання
Ляховецька-Токарєва Марина Марківна
+380979234773, lyakhovetsky-tokareva@pdaba.edu.ua

Публікація матеріалів конференції
Тимошенко Олена Анатоліївна
+380504524363, mitomdnipro1997@gmail.com

Поштова адреса оргкомітету
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, вул. Архітектора Олега Петрова (Чернишевського) 24а, м. Дніпро, 49005

?>
вверх