Відділ аспірантури та докторантури

Шановні друзі, майбутні колеги, доктори філософії та доктори наук!

Щиро вітаю Вас на сайті академії, яка забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою в галузі знань «Архітектура та будівництво» на третьому рівні освіти, що відповідає дев’ятому та десятому (найвищому) рівням освіти згідно з Національною рамкою кваліфікацій.

Ви завершили навчання на другому (магістерському) рівні та здобули поглиблені теоретичні та практичні знання, вміння, навички за обраною спеціальністю, опанували загальні засади методичної наукової та професійної діяльності, інші компетенції, достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. Тобто Ви реалізували свій вибір. Але ж життя надає Вам можливість зробити свій черговий вибір.

Перший варіант – успішний професіонал в будівельній галузі.

Другий – продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні, щоб досягти вищої ступені в кваліфікації підготовки фахівців.

Ми – професорсько-викладацький склад Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – надаємо Вам цю можливість. Формуйте своє майбутнє!

Ставайте науковцями, вченими, бо професіоналізм, висока фахова підготовка українських учених, які своїм розумом і самовідданою працею, долаючи труднощі, збагачують вітчизняну і світову наукову скарбницю, гідні того, щоб бути щасливими, а їх здобутки були прикладом наслідування!

Будуймо майбутнє разом!

 

З повагою, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії будівництва України, Міжнародної інженерної академії, Почесний професор ПДАБА, заслужений будівельник України

І. А. Соколов

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, кімн. 2008

Телефон для довідок: +38 (0562) 46-64-62

Електронна адреса: aspirantura@pdaba.edu.ua

Соколов Ігор Анатолійович

Завідувач відділу аспірантури і докторантури

Положення про відділ аспірантири


Положення про атестаційно-консультаційну службу з питань атестації здобувачів наукових ступенів та забезпечення діяльності спеціалізованих Вчених рад з присудження ступеня доктора філософії 2023


Положення про наукового керівника аспіранта, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у ПДАБА 2023


Положення про захист дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії у ПДАБА 2023


ПОЛОЖЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ТА ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»


Положення про підготовку здобувачів освіти ступеня доктора філософії та доктора наук


Положення про практичну підготовку докторів філософії


Положення про порядок розгляду та захисту дисертацій здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих Вчених радах.


Документи для вступу у аспірантуру і докторантуру


Зробіть свій вибір


?>
вверх