Освітньо-наукова програма підготовки магістрів
Геодезія та землеустрій

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Гарант: Юрій КІРІЧЕК
kirichek.yurii@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-наукова програма 2023

  Освітньо-наукова програма 2020

  Освітньо-наукова програма 2018

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх