073 ОПП "Фінанси і кредит"

()


075 ОПП "Маркетинг"

()


132 ОПП "Прикладне матеріалознавство"

()


192 ОНП "Водопостачання та водовыдведення"

()


073 ОПП "Логістика"

()


073 ОПП "Менеджмент та адміністрування"

()


076 ОПП "Економіка підприємства"

()


132 ОПП "Прикладне матеріалознавство"

()


075 ОПП "Маркетинг"

()


075 ОПП "Маркетинг"

()


073 ОПП "Логістика"

()


"Менеджмент та адміністрування"

()


192 ОНП "Водопостачання та водовідведення"

()


076 ОПП "Економіка підприємства"

()


ТГПВК експертний висновок

()


ТБК експертний висновок

()


АДА експертний висновок

()


192 МН "Автомобільні дороги і аеродроми"

(0380/АС-20)


192 МН "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"

(0379/АС-20)


192 МН "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання"

(0381/АС-20)


076 МП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(А-19-0181-164)


073 МП "Менеджмент та адміністрування

(А-19-0139-150)


073 МП "Логістика"

(А-19-0139-150)


073 МП "Проектний менеджмент"

(А-19-0179-159)


192 МП "Автомобільні дороги і аеродроми"

(А-19-0180-160)


192 МП " Промислове та цивільне будівництво"

(А-19-0180-161)


192 МП "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання"

(А-19-0180-162)


192 МП "Водопостачання та водовідведення"

(А-19-0180-162)


274 МП "Автомобільний транспорт"

(А-19-0139-150)


151 МП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

(A-19-0177-156)


133 МП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»

(А-19-0176-155)


132 МП «Прикладне матеріалознавство»

(A-19-0178-154)


?>
вверх