Спеціальність: 281. Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: «Управління та адміністрування регіональних економічних систем»

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних та практичних завдань державних органів та органів місцевого самоврядування, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі. Спеціалізація Управління та адміністрування регіональних економічних систем передбачає опанування знань та набуття вмінь в названій діяльності на регіональному рівні в нових умовах децентралізації економіки України.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет

Українська мова (К1=0,3)
Математика (К2=0,4)
Історія України (К3=0,3)

Контракт

Іноземна мова (К4=0,5) або Біологія (К4=0,2) або Фізика (К4=0,2) або Хімія (К4=0,2) або Географія (К4=0,3) або Українська література (К4=0,2)
Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4) / (К1 + К2 + К3 + К4)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Регіональна економіка;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Державне та регіональне управління;
 • Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування;
 • Адміністративне і господарське право;
 • Публічне адміністрування в країнах ЄС;
 • Конкурентоспроможність регіональної економічної системи;
 • Управління економічним розвитком регіонів;
 • Регіональна політика енергозбереження.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Керувати діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації; підрозділами органів місцевого самоврядування; підрозділом прес-служби органів державної влади;
 • Оцінювати та аналізувати суспільні та економічні явища; систему організації праці та ефективність використання робочих місць; нормативно-правові акти; статистичну та фінансову інформацію публічного характеру;
 • Організовувати функціонування інформаційно-комунікаційної системи організації, діяльність служб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджери (керівники) з регіонального розвитку;
 • Керівники те провідні спеціалісти департаментів, служб державних органів влади обласного та місцевого рівня;
 • Керівники державних установ та підприємств;
 • Провідні спеціалісти в міжнародних фондах регіонального розвитку;
 • Керівники регіональних проектів та програм.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Органи державного управління та місцевого самоврядування, державні підприємства та організації, громадські організації, міжнародні фонди, недержавні організації.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх