?>

Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Водопостачання та водовідведення

Викладачі та наукові співробітники допоможуть майбутньому випускнику отримати фундаментальну науково-практичну підготовку в галузі проектування та експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення, очистки природних та стічних вод, кондиціювання води, раціонального використання водних ресурсів.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Витяг з протоколу 2

Копія паспорта та ІПН 3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

2 Витяг з протоколу засідання кафедри

3 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

4 Сертифікат з іноземної мови (для економічних спеціальностей)

5 Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Очистка промислових стічних вод;
 • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств;
 • Основи наукової діяльності;
 • Комп'ютерні технології в проектуванні систем водопостачання та водовідведення, при проведенні та обробці експериментальних досліджень;
 • Ресурсозберігаючі технології у водогосподарських комплексах;
 • Математичне моделювання процесів і технологій водопостачання та водовідведення;
 • Сучасні технології підготовки питної води та доочистки стічних вод.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Розробка новітніх способів очищення питної води;
 • Розробка методів очистки побутових та промислових стічних вод;
 • Розробка ескізних, технічних та робочих проектів об’єктів водопостачання та водовідведення;
 • Дослідження та діагностика стану систем та споруд водопостачання та водовідведення;
 • Розробка нових технічних та конструктивних рішень у галузі водопостачання та водовідведення.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Інженер-конструктор систем водопостачання, водовідведення та очищення води;
 • Молодший науковий співробітник науково-дослідних організацій;
 • Інженер-проектант систем водопостачання, водовідведення та очищення води;
 • Начальник проектно-конструкторського відділу;
 • Інженер-еколог;
 • Начальник ділянки будівельно-монтажної та експлуатаційної організації;
 • Головний спеціаліст проектувальник / конструктор проекту.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Промислові та комунально-побутові підприємства;
 • Підприємства, що здійснюють проектування, будівництво та реконструкцію зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення;
 • Насосні станції;
 • Кафедри освітніх установ;
 • Екологічна інспекція;
 • Приватні фірми, що працюють в галузі водопостачання та водовідведення;
 • Органи державної влади та місцевого самоврядування.
?>
вверх