Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Гарант: Наталія ГРУЗІН
hruzin.nataliia@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2021 р.

  Навчальний план ОП

  Сертифікат про акредитацію

  Кадрове забезпечення

  Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

  Силабуси навчальних дисциплін

?>
вверх