Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Гарант: Наталія ГРУЗІН
hruzin.nataliia@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2021 р.

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх