Розпорядження

від 25.10.2021

№ 57

Щодо веб-сервісу Publons


Розпорядження

від 22.10.2021

№ 55

Про проведення відкритих лекцій під час навчання з використанням дистанційних технологій


Розпорядження

від 24.09.2021

№ 45

Про встановлення режиму навчального процесу в ПДАБА


Розпорядження

від 30.08.2021

№ 36

Про початок 2021-2022 навчального року


Розпорядження

від 16.06.2021

№ 24

Про відповідність кваліфікації науково-педагогічних працівників освітньому компоненту


Розпорядження

від 16.06.2021

№ 23

Про досягнення у професійній діяльності науково-педагогічних працівників


Розпорядження

від 09.06.2021

№ 21

Про підготовку проєктів освітніх програм на 2021-2022 н.р.


Розпорядження

від 04.06.2021

№ 20

Про звіт кафедри за поточний навчальний рік та акт готовності кафедри до нового навчального року


Розпорядження

від 24.06.2021

№ 26

Про внесення змін до розпорядження від 04.06.2021 №20


Розпорядження

від 11.03.2021

№ 6

Про організацію навчального процесу для здобувачів освіти заочної (з використанням технологій дистанційного навчання) та вечірньої форм навчання


Розпорядження

від 23.12.2020

№ 65

Про склад груп забезпечення зі спеціальностей


Розпорядження

від 05.11.2020

№ 57

Памятка щодо провадження освітньої діяльності за освітньою програмою зі спеціальності


Розпорядження

від 05.11.2020

№ 56

Про моніторинг відповідності освітніх програм ринку праці


Розпорядження

від 10.06.2020

№ 24

Про e-НМК


Методичні вказівки

від 12.03.2020

№ без номеру

Методичні рекомендації щодо внесення до ЄДЕБО відомостей про рівень активності


Розпорядження

від 06.04.2020

№ 17

Про використання технологій електронного навчання


Розпорядження

від 12.09.2019

№ 46

Про діагностіку якості освітнього процесу


Розпорядження

від 24.10.2019

№ 52

Про організацію роботи щодо заповнення в ЄДЕБО відомостей про кадрове забезпечення та матеріально-технічне забезпечення відповідно до вимог Ліцензійних умов


Розпорядження

від 27.08.2018

№ 39

Про порядок ведення навчально-облікової документації


Розпорядження

від 06.03.2018

№ 10

Про оновлення сайту академия.


?>
вверх