Відділ кадрів

Завдання відділу кадрів:

 • Добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.
 • Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.
 • Забезпечення академії необхідною кількістю кадрів керівного складу номенклатури ректора, спеціалістів та працівників допоміжного персоналу необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації.
 • Забезпечення відповідності кадрової роботи діючим законам України, стандартам і правилам.

Функції відділу кадрів:

 • Здійснення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень , інструкцій та наказів.
 • Формування, ведення та зберігання особових справ працівників академії та іншої документації (Т-2; особовий листок з обліку кадрів; ; штатно-посадові книжки; журнал реєстрації наказів тощо). Зберігання усієї документації у відділі кадрів після звільнення працівника до 2-х років з подальшою передачею їх у встановленій формі до архіву академії (формуляр, особова справа працівника).
 • Облік та реєстрація документів з питань кадрової роботи. Ведення обліку всіх категорій працівників.
 • Підготовка та видача довідок на прохання працівників академії про їхню трудову діяльність у минулому і на теперішній час, відповіді  на запити інших державних органів (міліція, суд, прокуратура тощо).
 • Облік стягнень за порушення трудової дисципліни та громадського порядку, заохочень та нагород.
 • Облік надання відпусток.
 • Оформлення, зберігання та видача трудових книжок, дублікатів трудових книжок, своєчасне внесення до них необхідних даних (1 день з дня підписання наказу) та ознайомлення з записами власників трудових книжок (не менш як один раз на два роки).
 • Надання необхідних довідок та документів для призначення пенсій.
 • Підготовка документів для державної статистичної звітності.
 • Підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості.
 • Повідомлення ДПІ у Соборному р-ні м.Дніпра про прийняття працівників на роботу.
 • Аналіз професійного, загальноосвітнього та вікового складу кадрів академії, а також інших соціально-демографічних даних для використання в роботі і поліпшення якісного складу кадрів академії.
 • Організація обліку:
  • неповнолітніх працівників та осіб, які відбувають покарання за місцем праці згідно з рішенням  суду;
  • працівників-інвалідів, а також працівників академії, які набули інвалідність на робочому місці чи за його межами;
  • багатодітних сімей, матерів-одиначок тощо;
  • учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших категорій працівників, яким належить матеріальна допомога та інші пільги за рішенням уряду України;
 • Вивчення ділових особистих якостей особового складу академії для його переміщення та зарахування у резерв.
 • Перевірка підстав пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення працівників академії.
 • Разом з навчальним і договірним відділами вивчати питання працевлаштування випускників академії.
 • Працевлаштування звільнених працівників у випадках, передбачених трудовим законодавством.
 • Контроль за виконанням керівниками структурних підрозділів академії чинного трудового законодавства України, постанов і рішень уряду України, наказів і розпоряджень керівних органів та ректора академії з питань роботи з кадрами.

Конкурсні комісії

Кваліфікація викладачів

Адреса: 49600, м.Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, к. 296

Телефон для довідок: +38 (0562) 46-50-71, вн. 2-47

Електронна адреса: ok@mail.pgasa.dp.ua

Прокоф'єв Борис Васильович

Начальник відділу кадрів

№15 от 12.02.2021 про состав конкурсной комиссии


Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП


Про порядок роботи зі зверненнями громадян


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


?>
вверх