Спеціальність: 101. Екологія

Спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища


Спеціальність орієнтована на глибоку спеціальну підготовку керівників органів управління екологічною безпекою та охороною довкіллям, відповідно до вимог ринку праці, здатних до швидкої адаптації до умов діяльності, уміння продукувати нові ідеї у сфері науково-дослідницької діяльності, а також оцінку впливу на навколишнє середовище джерел забруднення та об’єктів будівництва для вирішення завдань системного управління в галузі екології для забезпечення екологічної безпеки.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Біологія

Хімія або Георгафія

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Загальна екологія та неоекологія;
  • Оцінка впливу на навколишнє середовище;
  • Організація управління в еколого-економічній діяльності;
  • Техноекологія;
  • Моделювання та прогнозування стану довкілля;
  • Екологічний менеджмент та аудит;
  • Економіка природокористування;
  • Моніторинг довкілля;
  • Екологічна безпека;

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Організація системи управління екологічною безпекою та навколишнім середовищем;
  • Розробка природоохоронних заходів;
  • Здійснення державного нагляду та контролю за екологічною безпекою в галузі та на підприємстві, використовувати сучасні інформаційні технології обробки інформації та геоінформаційні системи;

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Еколог;
  • Експерт з екології;
  • Екологічний аудитор;
  • Державний інспектор;
  • Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство);
  • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
  • Головний інженер-інспектор;
  • Начальник відділу стандартизації;

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Державна екологічна інспекція;
  • Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство);
  • Відділ охорони навколишнього середовища;
  • Відділ стандартизації;
  • Лабораторія (науково-дослідна, дослідна та інша);
  • Різноманітні промислові підприємства;

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх