Спеціальність: 071. Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і оподаткування


Бухгалтер – одна із самих затребуваних професій сьогодні. Освічені бухгалтери потрібні у будь-який час та за будь-якої економічної ситуації. Спеціальність «Облік і оподаткування» – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Перелік сертифікатів НМТ та вступних випробувань
для вступу на освітню програму

Бюджет/контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або Географія

Конкурсний бал обраховується за формулою: 0,3 * ЗНО1 + 0,3 * ЗНО2 + 0,3 * ЗНО3 + 0,1 * Атестат"

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
  • Аналіз господарської діяльності;
  • Фінансовий облік І, ІІ;
  • Управлінський облік;
  • Звітність підприємств;
  • Облік у банках;
  • Аудит;
  • Облік і звітність в оподаткуванні;
  • Економічний аналіз.
  • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства, установи, організації;
  • Керувати підприємством, бухгалтерською чи економічною службою, аудиторською та консалтинговою фірмою, власним бізнесом;
  • Організовувати роботу бухгалтерської служби у будь-яких установах;
  • Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарської діяльності установ;
  • Складати фінансову, статистичну та податкову звітністі;
  • Контролювати операції та бізнес-процеси підприємств та фінансово-господарську діяльність будь-яких установ.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Бухгалтер;
  • Економіст;
  • Ревізор;
  • Експерт;
  • Консультант;
  • Фінансовий менеджер або аналітик;
  • Податковий інспектор.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Приватний сектор економіки;
  • Державні установи та установи місцевого самоврядування;
  • Сфера малого бізнесу;
  • Страхові компанії;
  • Державна податкова адміністрація або податкова міліція;
  • Банківська сфера.

Інформаційні матеріали по освітній програмі

Відеоконтент з освітньої програми

Буклет з освітньої програми

?>
вверх