Спеціальність: 077. Управління проектами

Спеціалізація: Управління проектами


Спеціальність управління проектами займається підготовкою магістрів з управління проектами широкого профілю, яким доступні рішення задач з розробки та впровадженню інновацій. Це передбачає складання бізнес-проектів і бізнес-планів для вибору оптимального управлінського рішення.

ЄВІ, ЄФВВ, фахові іспити

Бюджет/контракт

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

  • Управління проектами ;
  • Формування проектних пропозицій;
  • Організація праці учасників проектів;
  • Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень;
  • Методи і моделі формування проектних дій;
  • Методологія управління проектами;
  • Управління програмами, портфелями проектів та розвитком підприємств;
  • Проектування та організація логістичних систем;
  • Лідерство в управлінні проектами.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

  • Визначення концепцій бізнес-процесів, основи взаємодії виконувачів встановити причини проблеми;
  • Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища визначення місії програм;
  • Розробка програм і формування портфелів проектів;
  • Проведення функціонально-вартісного аналізу;
  • Аналіз конкурентних переваг сильних та слабких сторін;
  • Формування логістичної інфраструктури та розробка логістичної стратегії до адаптації зовнішнього середовища;
  • Створювати організаційну структуру науково-про-ектної організації, визначати її ефективність.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

  • Керівник і фахівець з управління проектами та програмами;
  • Керівні посади вищої та середньої ланки в фірмах і організаціях, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування та державними установами;
  • Наукові співробітники з розробки та впровадження наукових та стратегічних планів, проектів і програм.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

  • Магістр з управління проектами може працювати на підприємствах різних форм власності, які здійснюють управління підприємствами в цілому і координацію дій їх структурних підрозділів при реалізації проектів різних напрямів (розвиток виробництва будь-якій галузі, персоналу підприємства, соціальних проектів, будівництва, в туристичній сфері та ін.) .

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх