Спеціальність: 077. Управління проектами

Спеціалізація: Управління проектами

Спеціальність управління проектами займається підготовкою магістрів з управління проектами широкого профілю, яким доступні рішення задач з розробки та впровадженню інновацій. Це передбачає складання бізнес-проектів і бізнес-планів для вибору оптимального управлінського рішення.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Управління проектами ;
 • Формування проектних пропозицій;
 • Організація праці учасників проектів;
 • Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень;
 • Методи і моделі формування проектних дій;
 • Методологія управління проектами;
 • Управління програмами, портфелями проектів та розвитком підприємств;
 • Проектування та організація логістичних систем;
 • Лідерство в управлінні проектами.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Визначення концепцій бізнес-процесів, основи взаємодії виконувачів встановити причини проблеми;
 • Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища визначення місії програм;
 • Розробка програм і формування портфелів проектів;
 • Проведення функціонально-вартісного аналізу;
 • Аналіз конкурентних переваг сильних та слабких сторін;
 • Формування логістичної інфраструктури та розробка логістичної стратегії до адаптації зовнішнього середовища;
 • Створювати організаційну структуру науково-про-ектної організації, визначати її ефективність.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Керівник і фахівець з управління проектами та програмами;
 • Керівні посади вищої та середньої ланки в фірмах і організаціях, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування та державними установами;
 • Наукові співробітники з розробки та впровадження наукових та стратегічних планів, проектів і програм.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Магістр з управління проектами може працювати на підприємствах різних форм власності, які здійснюють управління підприємствами в цілому і координацію дій їх структурних підрозділів при реалізації проектів різних напрямів (розвиток виробництва будь-якій галузі, персоналу підприємства, соціальних проектів, будівництва, в туристичній сфері та ін.) .

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх