Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Логістика

Спеціальність логістика займається підготовкою логістів широкого профілю, яким доступні рішення задач з своєчасного забезпечення суспільства необхідними і якісними товарами в установлений строк, в необхідне місце, з найкращим сервісом при найменших витратах. Магістр з логістики - це спеціаліст, який проектує та розробляє логістичну систему підприємства, професійно займається доставкою товару, подальшим його складуванням, розробляє найбільш вигідну схему поставок, шукає вигідних і надійних партнерів, оптимізує логістичні рішення та виконує відповідні розрахунки, займається аналізом ринка логістичних послуг, забезпечує логістичні процеси інформаційними потоками у тому числі й програмами відстеження руху товарів, готує відповідні документи.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Копія паспорта та довідки про реєстрацію місця проживання2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра (або спеціаліста або магістра) з додатком

2 Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) + дві копії довідки про реєстрацію місця проживання

3 Дві копії Реєстраційного номеру облікової картки платника податків

4 Сертифікат Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (Англійська, французька, німецька, іспанська)

5 Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Конкурсний бал = середній бал додатка до диплому+ЗНО з іноземної мови+фахове випробовування
Для тих, хто вступає з неспоріднених спеціальностей, додатковий іспит є обов'язковим.

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Логістичний менеджмент;
 • Проектування та організація логістичних систем;
 • Фінансові потоки в логістичних системах ;
 • Управління ланцюгами поставок;
 • Логістична інфраструктура;
 • Інформаційні системи і технології в логістиці;
 • Оптимізація логістичних рішень;
 • Управління ризиками в логістиці ;
 • Логістичне обслуговування;
 • Реінжиніринг бізнес-процесів в логістичних системах.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Організація і координація вантажоперевезень;
 • Проектування та розробка логістичної системи підприємства;
 • Управління складськими запасами і замовленнями;
 • Раціоналізація фінансових потоків в логістичних системах;
 • Складання маршрутів транспортування вантажів;
 • Координація роботи водіїв;
 • Прийом і контроль автотранспорту;
 • Моніторинг і аналіз витрат на логістику.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Супервайзер з транспортування вантажів;
 • Аналітик з логістичного планування;
 • Аналітик по операціях дистрибуції (розподілу продукції);
 • Експедитор;
 • Менеджер з постачань, зі збуту (з продажу), дистриб'ютор;
 • Транспортний аналітик;
 • Оператор мультимодального перевезення вантажів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Посада логіста затребувана в першу чергу в фірмах, що займаються вантажоперевезеннями. Крім того, логісти потрібні будь-яким виробничим компаніям - від промислових підприємств до невеликих фірм, оскільки вироблену продукцію необхідно доставляти покупцям.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх