?>

Спеціальність: 073. Менеджмент

Освітня програма: Логістика

Спеціальність логістика займається підготовкою логістів широкого профілю, яким доступні рішення задач з своєчасного забезпечення суспільства необхідними і якісними товарами в установлений строк, в необхідне місце, з найкращим сервісом при найменших витратах. Магістр з логістики - це спеціаліст, який проектує та розробляє логістичну систему підприємства, професійно займається доставкою товару, подальшим його складуванням, розробляє найбільш вигідну схему поставок, шукає вигідних і надійних партнерів, оптимізує логістичні рішення та виконує відповідні розрахунки, займається аналізом ринка логістичних послуг, забезпечує логістичні процеси інформаційними потоками у тому числі й програмами відстеження руху товарів, готує відповідні документи.

Перелік документів для вступу на освітню програму

Диплом 1

Витяг з протоколу 2

Копія паспорта та ІПН 3

Сертифікат4

Фотокартки

Квиток 5

1 Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

2 Витяг з протоколу засідання кафедри

3 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

4 Сертифікат з іноземної мови (для економічних спеціальностей)

5 Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Логістичний менеджмент;
 • Проектування та організація логістичних систем;
 • Фінансові потоки в логістичних системах ;
 • Управління ланцюгами поставок;
 • Логістична інфраструктура;
 • Інформаційні системи і технології в логістиці;
 • Оптимізація логістичних рішень;
 • Управління ризиками в логістиці ;
 • Логістичне обслуговування;
 • Реінжиніринг бізнес-процесів в логістичних системах.

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Організація і координація вантажоперевезень;
 • Проектування та розробка логістичної системи підприємства;
 • Управління складськими запасами і замовленнями;
 • Раціоналізація фінансових потоків в логістичних системах;
 • Складання маршрутів транспортування вантажів;
 • Координація роботи водіїв;
 • Прийом і контроль автотранспорту;
 • Моніторинг і аналіз витрат на логістику.

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Супервайзер з транспортування вантажів;
 • Аналітик з логістичного планування;
 • Аналітик по операціях дистрибуції (розподілу продукції);
 • Експедитор;
 • Менеджер з постачань, зі збуту (з продажу), дистриб'ютор;
 • Транспортний аналітик;
 • Оператор мультимодального перевезення вантажів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Посада логіста затребувана в першу чергу в фірмах, що займаються вантажоперевезеннями. Крім того, логісти потрібні будь-яким виробничим компаніям - від промислових підприємств до невеликих фірм, оскільки вироблену продукцію необхідно доставляти покупцям.

Інформаційні матеріали по спеціалізації

Відеоконтент зі спеціальності

Буклет зі спеціальності

?>
вверх