Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Гарант: Леонтіна СОЛОД
solod.leontina@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2021 р.

  Освітньо-професійна програма 2020 р.

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх