Використовувати матеріал даного розділу можливо тільки згідно чинного законодавства України, не порушуючи авторських прав!

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Демедецької Вероніки Віталіївни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Динаміка в’язкопружної балки Тимошенко з демпферами в’язкого тертя та динамічними гасниками коливань» із спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
5 березня 2020 р. о 12-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 24.02.2020 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 24.02.2020 р.):

05

Запорізький національний університет, завідувач кафедри прикладної математики і механіки, заслужений діяч науки і техніки України, д. т. н., проф., Грищак Віктор Захарович

переглянути

06

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, завідувач кафедри теоретичної механіки, опору матеріалів та матеріалознавства, к. т. н., проф., Дем’яненко Анатолій Григорович

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Русакової Тетяни Іванівни на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Розвиток наукових основ та практичної оцінки шкідливих факторів в робочих зонах на території промислових підприємств» із спеціальності 05.26.01 – охорона праці.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
30 січня 2020 р. о 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 20.01.20 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 20.01.20 р.):

05

Національний авіаційний університет, д.т.н., проф. Глива Валентин Анатолійович

переглянути

06

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, д.т.н., доц. Сукач Сергій Володимирович

переглянути

07

Національний університет «Львівська політехніка», д.т.н., доц. Болібрух Борис Васильович

переглянути
?>
вверх