?>

Використовувати матеріал даного розділу можливо тільки згідно чинного законодавства України, не порушуючи авторських прав!

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Кучеренка Олександра Євгеновича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: " Нелінійна оптимізація топології стрижневих систем при дії детермінованих і випадкових навантажень" із спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
06 червня 2019 р. о 12-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 27.05.2019 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 27.05.2019 р.):

05

Професор кафедри теоретичної і комп’ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор Дзюба Анатолій Петрович.

переглянути

06

Завідувач кафедри інформаційних систем Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», доктор технічних наук, професор Зеленцов Дмитро Гегемонович.

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Ярового Сергія Миколайовича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Надійність металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж" із спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
14 березня 2019 р. об 12-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 04.03,2019 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 04.03,2019 р.):

05

Професор кафедри архітектури і міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, доктор технічних наук, професор Семко Олександр Волдимирович

переглянути

06

Директор Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович

переглянути

07

Професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету доктор технічних наук, доцент Барабаш Марія Сергіївна

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Чернишева Дениса Олеговича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Науково-методологічний інструментарій організації будівництва на засадах біосферосумісності" із спеціальності 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
21 лютого 2019 р. об 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 11.02.2019 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 11.02.2019 р.):

05

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри технології будівельного виробництва Харківського національного університету будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор Гончаренко Дмитро Федорович.

переглянути

06

Завідувач кафедри технології будівельного виробництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор Менейлюк Олександр Іванович.

переглянути

07

Завідувач кафедри будівельного виробництва та управління проектами Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Доненко Василь Іванович.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 надсилає дисертацію Котко Ольги Костянтинівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки" із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
16 січня 2019 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 04.01.2019 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 04.01.2019 р.):

05

Директор Приватної установи «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович.

переглянути

06

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук Варламова Марія Леонідівна.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Ключника Сергія Владиславовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Напружено-деформований стан балок проїзної частини поверхового сполучення металевих мостів" із спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
27 грудня 2018 р. о 12-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 17.12.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 17.12.2018 р.):

05

Директор приватного спеціалізованого підприємства «Мост-сервіс», доктор технічних наук Редченко Василь Павлович

переглянути

06

Заступник начальника Департаменту колії та споруд приватного акціонерного товариства Укрзалізниця, кандидат технічних наук Линник Георгій Олегович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Мамонтова Олександра Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Зниження шуму та вібрації від компресорних установок на робочих місцях підприємств будівельної індустрії" із спеціальності 05.26.01 – охорона праці.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
29 листопада 2018 р. о 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 19.11.2018 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 19.11.2018 р.):

05

Завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, доцент Глива В. А.

переглянути

06

Доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту, кандидат технічних наук Козодой Д.С.

переглянути
?>
вверх