Використовувати матеріал даного розділу можливо тільки згідно чинного законодавства України, не порушуючи авторських прав!

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Савенка Володимира Олеговича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Робота конструкцій підпірної стіни зі структурною поверхнею на основі, що нерівномірно деформується" із спеціальності 05.23.02 – основи і фундаменти.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
29 вересня 2021 р. об 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 19.09.2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 19.09.2021 р.):

05

Професор кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор Шаповал Володимир Григорович

переглянути

06

Завідувач кафедри буріння і геології Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат технічних наук, доцент Харченко Максим Олександрович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Дубова Тараса Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Бетони з використанням цементної суспензії, активованої в електромагнітному полі" із спеціальності 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
13 травня 2021 р. об 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 03 травня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 03 травня 2021 р.):

05

Професор кафедри міського будівництва та господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор Барабаш Іван Васильович

переглянути

06

Доцент кафедри цивільної інженерії, технології будівництва та захисту довкілля Дніпровського державного аграрно-економічного університету, кандидат технічних наук Гришко Ганна Миколаївна

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Аділ Джаббар Аббаса на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Сейсмостійкість багатоповерхових будівель в залежності від конструктивних схем» із спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
7 травня 2021 р. об 14-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 27 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 27 квітня 2021 р.):

05

Одеський національний морський університет, професор кафедри цивільна інженерія та архітектура, доктор технічних наук, професор Дорофєєв Віталій Степанович

переглянути

06

Національний авіаційний університет, професор кафедри комп'ютерних технологій будівництва, доктор технічних наук, професор Барабаш Марія Сергіївна

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Шехоркіної Світлани Євгеніївни на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Наукові основи і методи розрахунку гібридних деревозалізобетонних багатоповерхових будівель» із спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
7 травня 2021 р. об 11-00. .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 27 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 27 квітня 2021 р.):

05

Інститут будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка», директор, доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович

переглянути

06

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, завідувач кафедри будівельних конструкцій, доктор технічних наук, професор Шмуклер Валерій Самуїлович

переглянути

07

Київський національний університет будівництва i архітектури, професор кафедри металевих і дерев’яних конструкцій , доктор технічних наук, доцент Михайловський Денис Віталійович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Нетеси Костянтина Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: <>em"Вдосконалення та визначення раціональних організаційно-технологічних рішень влаштування фасадних систем багатоповерхових цивільних будівель" із спеціальності 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
05 травня 2021 р. о 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 25 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 25 квітня 2021 р.):

05

Професор кафедри будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Осипов Олександр Федорович

переглянути

06

Доцент кафедри промислового та цивільного будівництва Запорізького національного університету, кандидат технічних наук, доцент Полтавець Марина Олександрівна

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Хондак Інни Іванівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Підвищення безпеки працівників при електродуговому зварюванні за рахунок вдосконалення заходів захисту» із спеціальності 05.26.01 – охорона праці.

Про заміну офіційного опонента
щодо дисертаційної роботи
Хондак Інни Іванівни


Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» повідомляє, шо у зв’язку зі смертю офіційного опонента – доцента кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського державного технічного університету, кандидата технічних наук, доцента Стрежекурова Едуарда Євгеновича по дисертаційній роботі Хондак Інни Іванівни на тему: «Підвищення безпеки працівників при електродуговому зварюванні за рахунок вдосконалення заходів захисту», спеціальність 05.26.01 – охорона праці, затверджено офіційним опонентом:
Нестеренко Світлану Володимирівну, кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
Автореферат було розіслано 2 квітня 2021 року. Захист призначено на 5 травня 2021 року.
Вчений секретар
вченої ради Д 08.085.01 С. В. Шатов

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
05 травня 2021 р. о 13-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 25 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 25 квітня 2021 р.):

05

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», доктор технічних наук, професор Бєліков Анатолій Серафимович

переглянути

06

Доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського державного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Стрежекуров Едуард Євгенович

переглянути

08

Cтарший викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, кандидат технічних наук Нестеренко Світлана Володимирівна

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Бекетова Олександра Вадимовича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Теоретичні основи формування субструктури переохолодженого аустеніту та механічних властивостей мікролегованих будівельних сталей» із спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
6 травня 2021 р. о 12-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 26 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 26 квітня 2021 р.):

05

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, директор, старший науковий співробітник, доктор технічних наук Бабаченко Олександр Іванович

переглянути

06

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних досліджень матеріалів , старший науковий співробітник, доктор технічних наук Костін Валерій Анатолійович

переглянути

07

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства, доктор технічних наук, професор Глушкова Діана Борисівна

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Бардаха Олександра Юхимовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Довговічність бетону в умовах дії сульфатних розчинів і температури" із спеціальності 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
28 квітня 2021 р. о 13-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 18 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 18 квітня 2021 р.):

05

Завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», доктор технічних наук, професор Шейніч Леонід Олександрович

переглянути

06

Професор кафедри будівельного виробництва та геодезії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доктор технічних наук, професор Нетеса Микола Іванович

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Ковальова Вячеслава Вікторовича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Розвиток науково-методологічних основ організаційно-технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення" із спеціальності 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
28 квітня 2021 р. об 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 18 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 18 квітня 2021 р.):

05

Професор кафедри технології будівельного виробництва Харківського національного університету будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор Гончаренко Дмитро Федорович

переглянути

06

Завідувач кафедри технології будівельного виробництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор Менейлюк Олександр Іванович

переглянути

07

Завідувач кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Тугай Олексій Анатолійович

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Калашнікова Івана Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему:
«Науково-методологічний інструментарій оцінки територіального ризику на хімічно небезпечних об’єктах» із спеціальності 05.26.01 – охорона праці

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
27 квітня 2021 р. об 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 17 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 17 квітня 2021 р.):

05

Професор кафедри цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету доктор технічних наук, професор Глива Валентин Анатолійович

переглянути

06

Професор кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського доктор технічних наук, доцент Сукач Сергій Володимирович

переглянути

07

Професор кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка» доктор технічних наук, доцент Болібрух Борис Васильович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Грузін Наталії Вячеславівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Формування структури, текстури та властивостей труб у сплавах титана на різних стадіях виробництва" із спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
23 квітня 2021 р. о 14-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 14 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 14 квітня 2021 р.):

05

В.о. завідувача кафедри «Обладнання та технологія зварювального виробництва» Національного університету «Запорізька політехніка», доктор технічних наук, професор Овчинников Олександр Володимирович

переглянути

06

Кафедра експериментальної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор Сухова Олена Вікторівна

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Кононенко Ганни Андріївни на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Розвиток наукових основ розробки хімічного складу та параметрів термічної обробки для підвищення довговічності залізничних коліс» зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
23 квітня 2021 р. об 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 13 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 13 квітня 2021 р.):

05

Завідувач кафедри Технології виробництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор Санін Анатолій Федорович

переглянути

06

Завідувач кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», доктор технічних наук, доцент Волчук Володимир Миколайович

переглянути

07

Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, доктор технічних наук, професор Баглюк Геннадій Анатолійович

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Парусова Едуарда Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: " Розвиток наукових і технологічних основ керування структурою та властивостями сталей перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої міцності " із спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
22 квітня 2021 р. об 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 12 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 12 квітня 2021 р.):

05

Провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних досліджень матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Костін Валерій Анатолійович

переглянути

06

Професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», доктор технічних наук, професор Лаухін Дмитро Вячеславович

переглянути

07

Професор кафедри прикладної механіки та матеріалознавства Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доктор технічних наук, професор Вакуленко Ігор Олексійович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Гайдар Анастасії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: " Раціональне проектування залізобетонних і полімербетонних будівель із демпферами сухого тертя за допомогою методів ройового інтелекту " із спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
22 квітня 2021 р. о 14-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 12 квітня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 12 квітня 2021 р.):

05

Завідувач кафедри цивільної інженерії, технологій та захисту довкілля Дніпровського державного аграрно-економічного університету, доктор технічних наук, професор Волкова Вікторія Євгенівна

переглянути

06

Завідувач кафедри інформаційних систем Українського державного хіміко-технологічного університету, доктор технічних наук, професор Зеленцов Дмитро Гегемонович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Кондратенка Павла Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Удосконалення технології виробництва і методики випробувань високоміцних кріпильних виробів з вуглецевих та низьколегованих сталей» зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
25 березня 2021 р. о 13-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 15 березня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 15 березня 2021 р.):

05

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, директор, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Бабаченко Олександр Іванович

переглянути

06

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доктор технічних наук, професор Глушкова Дiана Борисiвна

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Грінченко Олени Дмитрівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Матеріалознавчі основи підвищення довговічності лопаток парових турбін» зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
25 березня 2021 р. об 11-00 .

02

Ознайомитись з авторефератом

автореферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 15 березня 2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 15 березня 2021 р.):

05

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, директор, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Бабаченко Олександр Іванович

переглянути

06

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних досліджень матеріалів, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Костін Валерій Анатолійович

переглянути
?>
вверх