ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

При використанні матеріалів дотримуйтесь вимог
Закону України «Про авторське право і суміжні права»!

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 з присудження наукового ступеня кандидата наук Придніпровської державної академії будівництва та архітектури надсилає дисертацію Королянчука Дмитра Георгійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Особливості фазоутворення металів та сплавів при електрокристалізації на твердому або рідкому катоді однакового хімічного складу» із спеціальності – 05.02.01 матеріалознавство.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
14 червня 2024 р. о 15-30

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 10.05.2024 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 03.06.2024 р.):

05

доктор технічних наук, професор Волчук Володимир Миколайович, завідувач кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

переглянути

06

доктор технічних наук, професор Сухова Олена Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу надпровідних магнітних систем Інституту транспортних систем і технологій НАН України

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 з присудження наукового ступеня доктора наук Придніпровської державної академії будівництва та архітектури надсилає дисертацію Старушенко Галини Аркадіївни на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: Дисертаційна робота у вигляді наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у журналах, віднесених до першого та другого квартилів (Q1 та Q2), на тему: «Асимптотичні методи та моделі в механіці композитних матеріалів» із спеціальності – 05.23.17 будівельна механіка.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
14 червня 2024 р. о 12-30
Захист дисертації відбудеться на платформі Microsoft Teams.

Приєднатися

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 10.05.2024 р.):

дисертація

04

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації:

висновок

05

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 03.06.2024 р.):

06

доктор технічних наук, професор Марчук Олександр Васильович, завідувач кафедри опору матеріалів і машинознавства Національного транспортного університету

переглянути

07

доктор технічних наук, професор Курпа Лідія Василівна, професор кафедри прикладної математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

переглянути

08

доктор фізико-математичних наук, професор Лобода Володимир Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

переглянути

09

Облікова картка дисертації:

переглянути

10

Відеозапис захисту дисертації:

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 з присудження наукового ступеня доктора наук Придніпровської державної академії будівництва та архітектури надсилає дисертацію Волчка Дениса Леонідовича на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Розвиток методів теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки та оптимізації проектування конструкцій в умовах невизначеностей» із спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
19 квітня 2024 р.
Захист дисертації відбудеться на платформі Microsoft Teams.

Приєднатися

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 21.02.2024 р.):

дисертація

04

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації:

висновок

05

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 08.04.2024 р.):

06

доктор технічних наук, професор Зеленцов Дмитро Гегемонович, Український державний хіміко-технологічний університет, завідувач кафедри інформаційних систем

переглянути

07

доктор технічних наук, професор Дзюба Анатолій Петрович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, професор кафедри теоретичної такомп’ютерної механіки

переглянути

08

доктор технічних наук, професор Курпа Лідія Василівна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри прикладної математики

переглянути

09

Облікова картка дисертації:

переглянути

10

Відеозапис захисту дисертації:

переглянути

докторська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 з присудження наукового ступеня доктора наук Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» надсилає дисертацію Біляєвої Вікторії Віталіївни на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Наукові основи оцінки шкідливих факторів та захисту працівників на об’єктах паливно-енергетичного комплексу» із спеціальності 05.26.01 – охорона праці.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
09 лютого 2023 р. о 12-00.
Захист дисертації відбудеться на платформі Microsoft Teams.

Приєднатися

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 26.01.2023 р.):

дисертація

04

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації:

висновок

05

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 26.01.2023 р.):

06

Завідувач кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Глива Валентин Анатолійович.

переглянути

07

Професор кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор Болібрух Борис Васильович.

переглянути

08

Завідувач кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, доцент Сукач Сергій Володимирович.

переглянути

09

Облікова картка дисертації:

переглянути

10

Відеозапис захисту дисертації:

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 з присудження наукового ступеня доктора наук при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» надсилає дисертацію Григор’євої Євгенії Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему:«Удосконалення ризик-орієнтованого підходу до оцінювання умов праці на основі впровадження інтегрального показника»із спеціальності 05.26.01 – охорона праці.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
08 лютого 2023 р. о 12-00.

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 29.01.2023 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 29.01.2023 р.):

05

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор Русакова Тетяна Іванівна.

переглянути

06

Доцент кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт Національного університету цивільного захисту України, кандидат технічних наук, доцент Рагімов Сергій Юсубович.

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Мацука Захара Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Підвищення рівня безпеки магістральних газопроводів" із спеціальності 05.26.01 – охорона праці.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
20 грудня 2021 р. об 11-00.

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 10.12.2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 10.12.2021 р.):

05

Доктор технічних наук, професор, вчений секретар Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України Шевченко Володимир Георгійович

переглянути

06

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури Глива Валентин Анатолійович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.02 надсилає дисертацію Бессмертного Ярослава Олеговича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Деформування та стійкість пологих тонкостінних конічних оболонок при зовнішньому тиску та неоднорідному напружено-деформованому стані" із спеціальності 05.23.17 – будівельна механіка

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
9 грудня 2021 р. о 12-30.

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 29.11.2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 29.11.2021 р.):

05

Професор кафедри фундаментальної та прикладної математики Запорізького національного університету, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Грищак Віктор Захарович

переглянути

06

Завідуючий кафедри інформаційних технологій Українського державного хіміко-технологічного університету, доктор технічних наук, професор Зеленцов Дмитро Гегемонович

переглянути

кандидатська дисертація

Спеціалізована вчена рада Д 08.085.01 надсилає дисертацію Савенка Володимира Олеговича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Робота конструкцій підпірної стіни зі структурною поверхнею на основі, що нерівномірно деформується" із спеціальності 05.23.02 – основи і фундаменти.

diploma.png

01

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради
29 вересня 2021 р. об 11-00.

02

Ознайомитись з (авто)рефератом:

(авто)реферат

03

Ознайомитись з дисертацією (буде оприлюднена з 19.09.2021 р.):

дисертація

04

Відгуки офіційних опонентів (будуть оприлюднені з 19.09.2021 р.):

05

Професор кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор Шаповал Володимир Григорович

переглянути

06

Завідувач кафедри буріння і геології Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат технічних наук, доцент Харченко Максим Олександрович

переглянути
?>
вверх