Інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві

Інститут заснований у 2002 р., згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України, як структурний підрозділ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, основним завданням якого є підготовка фахівців і вирішення науково-технічних проблем у галузі будівництва, екології та безпеки життєдіяльності.

Інститут екології і безпеки життєдіяльності в будівництві був створений у зв’язку з тим, що безпека навколишнього середовища в наш час стала пріоритетним напрямом сучасного світового суспільства. Це потребує підготовки спеціалістів, спроможних давати оцінку несприятливій екологічній ситуації, передбачати негативні наслідки нових технологічних процесів і оцінювати ступінь ризику від їх впровадження.

В інституті діє система з підготовки кандидатів і докторів наук, а його працівниками є: 11 академіків і членівкореспондентів міжнародних галузевих академій, заслужені діячі науки і  техніки, заслужені робітники вищої школи України, 18 професорів, 15 докторів наук, 44 доценти та 41 кандидат наук. Випускові кафедри мають необхідну матеріально-технічну базу і висококваліфікованих наукових керівників. Вчені інституту виконують науково-дослідницькі роботи, пов’язані з поліпшенням умов життєдіяльності людини та її захисту від шкідливих факторів, розробкою нових, екологічно чистих будівельних матеріалів і виробів, удосконаленням методів очистки і контролю якості води.

Викладачі та студенти беруть активну участь в міжнародній діяльності. Так, наприклад, між кафедрою ОВтаЯПС та іноземними фірмами «HERZ» (Австрія), «Vaillant» (ФРН), «KAN-therm» (Польща), «Danfos» (Данія), «VIESSMANN» (Німеччина), «Korado» (Чехія), «Rehау» (Німеччина), Технічним університетом м. Аахен (Німечина) укладені договори про підвищення рівня знань студентів шляхом вивчення ними сучасних технологій та нового обладнання. Кафедра ТБКВіМ спільно з Ліонським інститутом INCA (Франція) бере участь в міжнародному проекті «Стріла»; укладено договір про науково-технічне співробітництво з будівельним інститутом Фрайбергського гірничого університету (ФРН).

Адреса: ____

Телефон для довідок: ____

Електронна адреса: ___

ДЕРЕВ’ЯНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Директор інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві

Положення


Про інститут


Про підвищення кваліфікації


?>
вверх