XVIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ, ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ ТА АРХІТЕКТУРІ”

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Словацький технологічний університет у Братиславі
Академія будівництва України
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
Приватне будівельно-монтажне підприємство «СТРОЇТЕЛЬ П»
Машиненфабрік Густав Айрих ГмбХ & Ко КГ
Проект «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ
Енерго-інноваційний хаб

XVIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З НАГОДИ 90-РІЧЧЯ ДВНЗ ПДАБА
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУДІВНИЦТВІ, ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ ТА АРХІТЕКТУРІ

26 листопада 2020 року
Дніпро, Україна

Шановні колеги, запрошуємо взяти участь в роботі XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі». Мета заходу: зібрати разом представників науки, освіти і промисловості для обміну науково-технічною інформацією та практичним досвідом у галузях сучасного будівництва, цивільної інженерії, архітектури, визначення перспективних напрямів наукових досліджень і актуальних практичних задач. Цього року конференцію присвячено 90-річчю ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Внаслідок карантину, захід буде проведено онлайн на платформі Zoom. Робочі мови: англійська та українська.

Організаційний комітет
Савицький М.В., ректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», д.т.н., проф. (голова комітету)
Ковров А.В., ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, к.т.н., проф. (співголова комітету)
Назаренко І.І., президент Академії будівництва України, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Фаренюк Г.Г., директор Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, д.т.н., проф. (співголова комітету)
Попов В.І., президент ПБМП «Строїтель-П» (співголова комітету)
Юр’єва І., координатор проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ (співголова комітету)

Адєгов О.В., ДВНЗ ПДАБА, к.т.н., доц.
Бабенко М.М., ДВНЗ ПДАБА, к.т.н., доц.
Бринзін Є.В., ТОВ «ЮДК», к.т.н.
Данішевський В.В., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Коваль О.О., ДВНЗ ПДАБА, к.т.н., с.н.с.
Нагорний Д.В., торгівельно-виробнича корпорація «Ольвія», к.т.н., доц.
Нікіфорова Т.Д., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Орловська Ю.В., ДВНЗ ПДАБА, д.е.н., проф.
Перегінець І.І., житлово-будівельний кооператив «Доступне житло України», к.т.н.
Челноков О.В., ДВНЗ ПДАБА, к.т.н., проф.
Шатов С.В., ДВНЗ ПДАБА, д.т.н., проф.
Юр’єва І., Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ.
Юрченко Є.Л., ДВНЗ ПДАБА, керівник Енерго-інноваційного хабу, к.т.н., доц.
Andrianov I.V., RWTH Aachen University, Germany, Prof., Dr.Sc.
Awrejcewicz J., Lodz University of Technology, Poland, Prof., Dr.Sc.
Bielek B., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD
Gaede J., Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Germany.
Rabenseifer R., Slovak University of Technology in Bratislava, Dr. Ing. Arch.
Unčík S., Slovak University of Technology in Bratislava, Prof. Ing., PhD

Тематичні напрями конференції

• Теоретичні основи будівництва
• Нові технології та матеріали в будівництві
• Інноваційні архітектурні рішення
• Зелене будівництво та сталий розвиток
• Енергозбереження і поновлювальні джерела енергії
• Енергоефективні системи забезпечення комфортного мікроклімату
• Діджиталізація та інформаційні технології
• Діагностика та оцінка технічного стану будівель і споруд
• Технології ремонту, відновлення та захисту будівель і споруд
• Економіка та розвиток соціального доступного житла

Важливі дати
8 листопада – кінцевий термін прийняття заявок та тез доповідей
11 листопада – повідомлення про прийняття/відхилення доповідей та реквізитів для оплати організаційного внеску
13 листопада – кінцевий термін оплати організаційного внеску

Публікація матеріалів конференції
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Після завершення перемовин із міжнародним видавництвом IoP Publishing, статті учасників, які успішно пройдуть рецензування, вийдуть окремим томом у міжнародному науковому виданні з індексацією у Scopus.

Організаційний внесок
Організаційний внесок складає 300 грн. (для молодих вчених – 200 грн.) за одну доповідь і включає організаційні витрати та вартість публікації збірника тез конференції. Вартість публікації статті у виданні IoP Publishing буде повідомлено пізніше.

Подання матеріалів
Для участі в конференції необхідно надіслати заповнену реєстраційну форму (registration_form_ua.docx) та тези доповіді обсягом три повні сторінки формату А5 (template.doc).

Контактні особи
Коваль Олена Олександрівна, +380509299955, koval.olena@pgasa.dp.ua
Тимошенко Олена Анатоліївна, +380504524363, mitomdnipro1997@gmail.com
Юрченко Євгеній Леонідович, +380504879173, yurchenko678@gmail.com
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
вул. Чернишевського 24а, Дніпро 49126.

Збірник тези конференції: скачати

?>
вверх