Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
Прикладне матеріалознавство

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Гарант: Віра ВАХРУШЕВА
vakhrusheva.vera@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-професійна програма 2020 р.

   Навчальний план ОП

   Сертифікат про акредитацію

   Кадрове забезпечення

   Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

   Силабуси навчальних дисциплін

   План заходів щодо усунення недоліків після акредитації

?>
вверх