Освітньо-наукова програма підготовки магістрів
Прикладне матеріалознавство

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Гарант: Володимир ВОЛЧУК
volchuk.volodymur@pdaba.edu.ua

  Інформація вступнику про спеціальність

  Освітньо-наукова програма 2020 р.

  Навчальний план ОП

  Сертифікат про акредитацію

  Кадрове забезпечення

  Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

  Силабуси навчальних дисциплін

?>
вверх